Haški sud-Info sesija 07.02.2019

Informativna sesija

“Mandat i funkcionisanje Kosovskog Specijalizovanog Veća”

7 Februar 2019.

 

  

NVO Centar za Razvoj Demokratske Kulture- ACDC i Kosovsko Specijalizovano Veće sa zadovoljstvom vas pozivaju da učestvujete na Informativnom sastanku o mandatu i funkcionisanju Specijalnih Veća.

 

Specijalizovano Veće ima specifični  mandat i ovlašćenja nad određenim zločinima protiv čovečnosti, ratnim zločinima i drugim krivičnim delima definisanim kosovskim zakonom koja su se desila u periodu između 1998. i 2000. godine. Informativna sesija će biti fokusirana na ovaj mandat i na učešće žrtava ovih zločina u pravnom postupku.

 

Molimo Vas da imate na umu da je Specijalizovano Tužilaštvo različita institucija od Specijalizovanog Veća tako da se istrage i optužnice neće razmatrati tokom Informativne sesije.

 

Panelisti na informativnoj sesiji će biti:

 

Tadeja Novinc                                     Saradnik za pravne poslove, Kancelarija za učešće žrtava

 

Paul Landers                                       Pravni savetnik, Kancelarija Ombudsmana

 

Solene Moutier                                    Jedinica za javno informisanje i komunikaciju

 

Informativna sesija će se održati u severnoj Mitrovici, 7. februara 2019. godine, u prostorijama North City Centra (stara kancelarija EU info centra) od 11:00 do 13:00 časova.

 

 

Očekujemo vas na našem događaju,

ACDC team

Untitled Document
August 2019
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale