Konferenca - Webinar - Mbrojtja e të drejtave pronësore në Kosovë - 25 Shkurt 2021, në ora 11:00 - ACDC-ZOOM

OJQ Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike - ACDC, ka kënaqësinë të ju ftoj në takimin e pestë përmes ZOOM, webinar: Mbrojtja e të drejtës pronësore në Kosovë, që është pjesë e projektit "Përmirësimi i performancës së gjyqësorit dhe qasja në drejtësi në Kosovë - Asistencë e mëtejshme për institucionet e integruara gjyqësore në veri të Kosovës”, përkrahur nga UNMIK dhe implementuar nga OJQ ACDC....More »

Conference-Webinar - Protection of Property Rights in Kosovo - 25th February 2021 at 11 AM - ACDC-ZOOM

NGO Advocacy Center for Democratic Culture - ACDC has a pleasure to invite you to a Conference on Protection of Property Rights in Kosovo, as a part of the project “Improving the performance of the judiciary and the access to justice in Kosovo - Further assistance to the integrated judicial institutions in northern Kosovo”, supported by UNMIK and implemented by ACDC....More »

OP ED Citizens participation in decision-making processes in Kosovo - Marko Milenković

OP ED Citizens participation in decision-making processes in Kosovo...More »

Webinar „From a Law Intern to a Lawyer” 28th January 2021 - 12 AM

NGO Advocacy Center for Democratic Culture - ACDC has a pleasure to invite you on a fifth ZOOM webinar as a part of the project “Support to Integration of Young Lawyers from non-majority communities” supported by Embassy of Switzerland in Kosovo and implemented by ACDC....More »

OP - ED Challenges and Difficulties of Legal Practice in Kosovo - Predrag Miljković

OP - ED Challenges and Difficulties of Legal Practice in Kosovo - Predrag Miljković...More »

Meeting of a Coalition - CLARD-KLI-ACDC

Advocacy Center for Democratic Culture (ACDC) hosted a meeting of a coalition of civil society organizations - Kosovo Law Institute (KLI), Center for Legal Aid and Regional Development (CLARD) and representatives of the Advocacy Center for Democratic Culture (ACDC)....More »

«1 2 3 4 5 6 7 ... 40 »
Untitled Document
February 2021
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale