Podrška pravosuđu i posredovanje pristupa pravosuđu u regionu Mitrovice

U okviru pravosudnog sistema na Kosovu, Osnovni sud u Mitrovici predstavlja jednu od pravosudnih institucija koje se suočavaju sa značajnim izazovima u ovom segmentu (upravljanja ljudskim resursima i izgradnji kapaciteta osoblja) u velikoj meri zbog nedavne integracije pravosuđa, ali takođe zahvaljujući talasima nove tehnologije i najnovijim veštinama i kompetencijama....

Povećanje transparentnosti i odgovornost lokalnih samouprava na severu Kosova

NVO Centar za Zastupanje za Demokratske Kulture sprovodi projekat: "Povećati transparentnost i odgovornost lokalnih samouprava na severu Kosova" Ovaj projekat ima za cilj da se suoči sa jednim od ovih ključnih izazova s kojima se suočavaju opštinske uprave, upravljanje ljudskim resursima i izgradnja kapaciteta postojećih ljudskih resursa unutar opštinskih odjeljenja. Upravljanje ljudskim resursima leži u srcu opštinskih aktivnosti. Ako su zvaničnici i osoblje kvalifikovani i delotvorno i efikasno rade sa specifičnim ciljevima koji su postavljeni u njihovom radu, oni su ključni za rešavanje svih drugih izazova sa kojima se suočavaju opštinske uprave, a posebno one postavljene standardima EU i talasima nove tehnologije do - veštine i kompetencije....

Unapređenje upotrebe službenih jezika pred pravosudnim institucijama na severu Kosova

Unapređenje upotrebe službenih jezika pred pravosudnim institucijama na severu Kosova NVO Centar za zastupanje demokratske culture sprovodi projekat ‘’Unapređenje upotrebe službenih jezika pred pravosudnim institucijama na severu Kosova’’. Ovaj projekat je podržan od strane Kancelarije poverenika za jezike. NVO Centar za zastupanje demokratske kulture će utvrditi koliko se jezička prava i standardi primenjuju i koji su najčešći problemi i izazovi u upotrebi služenebih jezika u postupcima pred sudom, kao i da se uticati na unapređenje stanja. ...

Jačanje uloge Lokalnih Saveta Omladinskog Delovanja na Kosovu

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) implementirao je projekat "Jačanje uloge Lokalnih Saveta Omladinskog Delovanja na Kosovu". ACDC je realizovao ovaj projekat uz podršku USAID-ovog AKT-LS programa. NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) sproveo je aktivnosti između 16 LYAC kancelarija u 16 ciljnih opstina AKT LS. Sve akcije su bile fokusirane na povećanje veština i sposobnosti LYAC-a na Kosovu, kako bi postali efikasniji, vidljiviji, kohezivni i proaktivni partneri unutar njihovih zajednica. ...

Povećanje nivoa administrativne funkcionalnosti četiri opštine na severu Kosova

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) sprovodi projekat "Povećanje nivoa administrativne funkcionalnosti četiri opštine na severu Kosova". Ovaj projekat je podržan od strane GIZ-LARP projekta....

"Povećanje poverenja javnosti u integrisane pravosudne institucije na severu Kosova" GIZ-LARP

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), u svom stalnom nastojanju da poboljša poverenje građana u pravosudni sistem na severu Kosova, sprovodi projekat "Povećanje poverenja javnosti u integrisane pravosudne institucije na severu Kosova". Ovaj projekat je podržanog od strane GIZ-LARP-a....

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Untitled Document
February 2021
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale