Razvoj kapaciteta članova LYAC-a u četiri severne opštine za izradu Akcionog plana za lokalne omladinske savete u severnim opštinama

Cilj projekta je razviti kapacitete članova LYAC-a u četiri severne opštine u cilju izrade Akcionog plana lokalnih omladisnkih saveta u severnim opštinama, kao i razviti kapacitete omladinskih struktura usmerenih na unapređenje veština u identifikaciji prioriteta za mlade na severu....

„Pospešivanje aktivnog učešća žena na lokalnim izborima “

Projekat sprovodi Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu. ...

NVO ACDC - Uključivanje građana u proces integracije pravosuđa i njihovo aktivno učešće u procesu integracije

Projekat sprovodi Centar za zastupanje demokratske culture (ACDC) uz finansijsku podršku "Millennium DPI Partner" u okviru USAID-ovog Programa jačanja pravosudnog sistema (JSSP). ...

NVO ACDC - Osnaživanje žena u seoskim oblastima kroz edukaciju o pravu na nasledstvo i imovinskim pravima žena

Osnaživanje žena u seoskim oblastima kroz edukaciju o pravu na nasledstvo i imovinskim pravima žena ima za cilj edukaciju žena i muškaraca u seoskim oblastima u tri opštine severnog Kosova t.j. udaljenim selima kao štoi su Dren i Brnjak u opštini Zubin Potok, Sočanica i Lešak u opštini Leposavić i Banjska u opštini Zvečan kroz lekcije date u formi radionica i kroz snažnu medijsku kampanju....

NVO ACDC - Posledice odlaganja integracije pravosuđa – Stanje i perspektive

Projekat sprovodi “Centar za zastupanje demokratske kulture” - ACDC u partnerstvu sa “Kontakt Plus Radio”, a uz finansijsku podršku “Kosovske fondacije za otvoreno društvo” - KFOS. Ukupni cilj projekta je uključivanje građana u proces donošenja odluka kroz zastupničke aktivnosti i proaktivno novinarstvo u vezi sa implementacijom sporazuma Beograda i Prištine u integraciji pravosuđa....

Uspostavljanje lokalnih saveta omladinskog delovanja u Opštinama na severu

"Uspostavljanje lokalnih saveta omladinskog delovanja u Opštinama na severu"...

« 1 2 3 4 5 6 7 »
Untitled Document
August 2020
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale