Antikorupcijska kampanja na severu Kosova

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC uz finansijsku podršku Američke Ambasade u Prištini implementira projekat pod nazivom „Antikorupcijska kampanja na severu Kosova“ s ciljem da doprinese rešavanju problema korupcije na severnom Kosovu kroz edukaciju aktivista civilnog sektora o merama i mehanizmima koji se koriste u borbi protiv korupcije kao i podizanjem svesti kako lokalnih institucija tako i gradjana o važnosti suzbijanja korupcije....

„Osnaživanje studentkinja i aktivnih građanki u pokretanju inicijativa radi poboljšanja položaja u društvu i kreiranja lokalnih politika „

Projekat sprovodi “Centar za zastupanje demokratske kulture” (ACDC). “Ovaj projekat/aktivnost je finansiran od Unapređenje Demokratskog Društva (DSP) - finansiran od Švajcarske Kancelarije za Saradnju na Kosovu (SCO-K), i upravljen od Kosovske Fondacije za Civilno Društvo (KCSF)” ...

Povećanje svesti i učešća građana u pravosudnom sistemu

Projekat sprovodi NVO Centar za zastupanje demokratske kulture(ACDC), a podržan je od strane USAID/ATRC i sprovodi se u periodu od 24. oktobra 2014. godine do 30. aprila 2015. godine....

Unapređenje učešća građana na parlamentarnim izborima na Kosovu

Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) je sproveo dvomesečni program posvećen promociji parlamentarnih izbora na Kosovu. Ovaj projekat je bio finansiran od strane Američke Ambasade na Kosovu....

Jačanje vladavine prava na severu Kosova, kroz edukaciju i saradnju studenata Pravnog fakulteta

Projekat “Jačanje vladavine prava na severu Kosova, kroz edukaciju i saradnju studenata Pravnog fakulteta”, sprovodi NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), a podržan je od strane Britanske Ambasade u Prištini...

Pravda i građani Severa Kosova

NVO ACDC i PILPG su u oktobru 2014. godine započeli implementaciju projekta finansiranog od strane U. S. State Department-a. Projekat će se sprovoditi od oktobra 2014. do februara 2016. godine....

« 1 2 3 4 5 6 7 »
Untitled Document
August 2020
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale