Podizanje kapaciteta organizacija dobitnika grantova od USAID/AKT programa

Nevladina organizacija Centar za zastupanje demokratske kulture - ACDC u saradnji sa partnerskom organizacijom Media Puls sprovodi projekat ''Podizanje kapaciteta organizacija dobitnika grantova od USAID/AKT programa''. Ovaj projekat je finansiran od strane USAID-a i nevladine organizacije CDF. Cilj projekta je da se izvrši procena kapaciteta organizacija dobitnika grantova od strane USAID AKT/LS programa. Na osnovu podataka dobijenih iz upitnika organizovaće se serija treninga ...

“Monitoring implementacije pravosudnih reformi na severu Kosova”

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC realizuje jednogodišnji projekat “Monitoring implementacije pravosudnih reformi na severu Kosova” koji je finansijski podržan od Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy - NED). Cilj projekta je pracenje implementacije Briselskog sporazuma o pravosuđu i pracenje rada novoosnovanog suda u Mitrovici kroz povećano učešće građana i aktivista civilnog društva iz severne Mitrovice u pravosudnom sistemu....

Antikorupcijska kampanja na severu Kosova

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC uz finansijsku podršku Američke Ambasade u Prištini implementira projekat pod nazivom „Antikorupcijska kampanja na severu Kosova“ s ciljem da doprinese rešavanju problema korupcije na severnom Kosovu kroz edukaciju aktivista civilnog sektora o merama i mehanizmima koji se koriste u borbi protiv korupcije kao i podizanjem svesti kako lokalnih institucija tako i gradjana o važnosti suzbijanja korupcije....

„Osnaživanje studentkinja i aktivnih građanki u pokretanju inicijativa radi poboljšanja položaja u društvu i kreiranja lokalnih politika „

Projekat sprovodi “Centar za zastupanje demokratske kulture” (ACDC). “Ovaj projekat/aktivnost je finansiran od Unapređenje Demokratskog Društva (DSP) - finansiran od Švajcarske Kancelarije za Saradnju na Kosovu (SCO-K), i upravljen od Kosovske Fondacije za Civilno Društvo (KCSF)” ...

Povećanje svesti i učešća građana u pravosudnom sistemu

Projekat sprovodi NVO Centar za zastupanje demokratske kulture(ACDC), a podržan je od strane USAID/ATRC i sprovodi se u periodu od 24. oktobra 2014. godine do 30. aprila 2015. godine....

Unapređenje učešća građana na parlamentarnim izborima na Kosovu

Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) je sproveo dvomesečni program posvećen promociji parlamentarnih izbora na Kosovu. Ovaj projekat je bio finansiran od strane Američke Ambasade na Kosovu....

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Untitled Document
February 2021
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale