Dalja podrška povećanju poverenja javnosti u integrisane sudske institucije Kosova

NVO ACDC uz podršku GIZ-LARP sprovodi projekat koji će se baviti daljom podrškom povećanju poverenja javnosti u integrisane sudske institucije na severnom Kosovu; putem aktivnosti podizanja svesnosti i inkluzijom mladih pravnika u pravničku praksu.

Glavni cilj projekta je:

Da pruži dalju podršku povećanju poverenja javnosti u integrisane sudske institucije na severnom Kosovu i uključi mlade pravnike u pravničku praksu.

Specifični ciljevi su:

  1. Da poveća poverenje javnosti u sudski sistem na severnom Kosovu;
  2. Da podigne znanje javnosti o građanskim pravima pred sudskim institucijama Kosova
  3. Da olakša inkluziju mladih pravnika u pravničku praksu Kosova.

Projektne aktivnosti:

Projekat će se sprovesti kroz sledeće aktivnosti:

           

  • Studijske posete diplomiranih pravnika i mladih advokata iz nevećinskih zajednica Sudovima na Kosovu.
  • Trening pravnog pisanja za učesnike diplomirane pravnike i mlade advokate sa severa Kosova
  • Javne diskusije uz učešće sudija, pravnika, advokata, aktivista civilnog društva i akademika.
  • Podizanje znanja i promotivna kampanja na severnom Kosovu. Medijske prezentacije, osmišljavanje i postavljanje biborda, istraživanje na temu percepcije stavnovnika severnog Kosova.
  • Jednodnevne konferencije, koje za cilj imaju podizanje znanja o gorućoj temi koja se tiče procesa verifikacije Diploma sa Univerziteta u severnoj Mitrovici.
  • Jednodnevni sajam zapošljavanja koji će okupiti predstavnike advokatske prakse iz advokatskih kancelarija severnog Kosova, sudije i tužioce iz Osnovnog Suda u Mitrovici, Odeljenja Žalbenog Suda u severnoj Mitrovici i mitrovačkog Osnovnog Tužilaštva.

Realizacija projekta počela je 1. septembra 2019. godine i biće realizovana do 31. januara 2020. godine

Untitled Document
September 2020
USČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale