Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova

NVO ACDC uz podršku Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo (KFOS) sprovodi projekat koji će se baviti jačanjem transparentnosti i učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova.

Ovaj projekat ima za cilj da poboljša učešće građana u procesu donošenja odluka i da se poveća transparentno upravljanje na lokalnom nivou na severu Kosova.

 

Glavni cilj projekta je:

Da se poveća učešće građana u procesu donošenja odluka kroz uspostavljanje mehanizama na lokalnom nivou i povećanje trasparentnosti.

 

Specifični ciljevi su:

1. Da poveća znanje i svest o značaju i sredstvima uključivanja građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Projekat ima za cilj edukaciju predstavnika lokalnih samouprava na severu Kosova, građana i organizacija civilnog društva o pravnim mehanizmima za poboljšanje učešća javnosti u donošenju odluka.

2. Da doprinese uspostavljanju lokalnih mehanizama za uključivanje građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Ovo će se postići kroz pokretanje osnivanja opštinskih konsultativnih odbora na severu Kosova.

 

Projektne aktivnosti:

Projekat će se sprovesti kroz sledeće aktivnosti:

  • Terensko istraživanje u četiri severne opštine. Uključujući i istraživanje i focus grupe
  • Javne rasprave o transparentnom upravljanju
  • Javne konferencije
  • Zastupanje sastanaka
  • Izrada policy papera sa preporukama o povećanju transparentnog upravljanja - Konsultativna komisija
  • Medijska kampanja – edukativni radio spot i radio emisije
  • Aktivnosti vidljivosti – promotivni materijal

Realizacija projekta počela je 1. avgusta 2019. godine i biće realizovana do 31. decembra 2019. Godine

Untitled Document
September 2020
USČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale