Javne nabavke na severu Kosova

NVO ACDC uz podršku Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo (KFOS) sprovodi projekat koji će se baviti pitanjem funkcionalnosti Javnih nabavki u četiri opštine na severu Kosova.

            Javne nabavke su sistem u kojem se javne potrebe ispunjavaju putem privatne ponude, u tom procesu granica između javne i privatne sfere je najtanja, što predstavlja sferu sa ogromnim korupcijskim rizicima

            ACDC svojim planiranim aktivnostima želi da unapredi proces javnih nabavki u četiri severne opštine, a posebno želi da poveća učesće lokalnih malih i srednjih preduzeća u ovom procesu. To će se sprovesti većom trasparentošću celog procesa kao i nizom mera koje će biti zagovarane tokom projekta.

            Opšti cilj projekta je povećanje transparentnosti i veće učešće lokalnih MSP u procesu javnih nabavki na severu Kosova.

            Specifični ciljevi projekta su:     

 • Istraživanje koliko lokalna MSP ucestvu
 • ju u javnim nabavkama;
 • Istraživanje koliko je transparentan proces javnih nabavki
 • Jačanje uloge javnosti i MSP u praćenju procesa javnih nabavki;
 • Unapređenje ucesca lokalnih MSP u procesa javnih nabavki
 • Omogućavanje interakcije opštinskih struktura i MSP sa ciljem bržeg ekonomskog razvoja i većeg zapošljavanja.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Učepće lokalnih malih i srednji preduzeća u procesu javnih nabavki na severu Kosova je utvrđena kroz istraživanje.
 • Transparentnost procesa javnih nabavki na ošptinskom nivou  je utvrđena kroz istraživanje
 • Znanje građana i MSP o procesu javnih nabavki na severu je povećana
 • Učešće lokalnih MSP u procesa javnih nabavki je unapređeno,
 • Interakcije između opštinskih struktura i lokalnih MSP je poboljšana.

            Ciljne grupe projekta su: opštinske strukture; mala i srednja preduzeća, , organizacije civilnog društva, akademska zajednica, mediji i građani iz četiri opštine na severu Kosova.

Implementacija projekta je započeta je 1 februara a projekat će trajati do 31 jula 2019 godine.

Untitled Document
September 2020
USČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale