Unapređenje rada pravosuđa i pristupa pravdi na Kosovu

НВО Центар за заступање демократске културе (ACDC) је започео спровођење пројекта “Унапређење рада правосуђа и приступа правди на Косову – Подршка интегрисаним правосудним институцијама на северу Косова”, који је подржао УНМИК.

Свеукупни циљ пројекта је унапређење спровођења правде на северу Косова.

Пројекат се састоји од две компоненте: компонента 1 укључује подршку Основном суду у Митровици у смањењу броја заосталих предмета кроз ангажовање 3 правна сарадника и 10 преводиоца; док компонента 2 уклучује циљане обуке за младе правнике и правне приправнике са севера Косова, који ће довести до оснивања Правног центра за обуке.

Пројекат је почео са реализацијом 07.10.2019 и траје до 30.04.2019

Untitled Document
October 2020
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale