Unapređenje upotrebe službenih jezika u radu Kosovske policije na severu Kosova

НВО АЦДЦ уз подршку Косовске Владе – Канцеларије повереника за језике спроводи пројекат који ће се бавити унапређењем употребе службених језика у раду Косовске полиције на северу Косова.

 

Овај пројекат има за циљ да побољша употребу ћириличног писма српског језика као једног од званичних језика на Косову.

 

Главни циљ пројекта је:

Да се утврди, а затим и унапреди квалитет коришћења српског језика у раду Косовске полиције. Да се утврди и поправи квалитет превода службених образаца и формулара које полиција користи у својим свакодневним активностима.

 

Специфични циљеви су:

1. Да се повећа знање и свест о значају, важности и потреби за употребом ћириличног писма српског језика у свекодневној писменој кореспонденцији, како полиције тако и правосуђа.

2. Да допринесе бољем и квалитетнојем преводу службених образаца и извештаја уз инсистирање на ћириличном писму.

           

Пројектне активности:

Пројекат ће се спровести кроз следеће активности:

·         Теренско истраживање, састављено од интервјуа и фокус група у четири оштине на северну.

·         Јавне конференције

·         Израда стручне анализе са препорукама о побољшању употребе српског језика као званичног језика Косова

·         Медијска кампања – Две ТВ емисије и две радио емисије

·         Активности видљивости – промотивни материал, билбоарди.

Реализација пројекта почела је 1. јануара 2020. године и биће реализован до 31. маја 2020 године

Untitled Document
February 2021
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale