ОП - ЕД - Борба за правду у време пандемије - Бранко Шапоњић

               Баш у овом тренутку када се све државе света боре против пандемије вируса корона, а свако од нас покушава да остане здрав, ретки су они који сматрају да постоји нешто једнако важно као човеково здравље. У том правцу, постоји изрека да “они који не очекују правду, немају ни право да буду разочарани”. То нешто једнако важно је правда!

               Као друштво које је прихватило европске принципе и вредности у области владавине права и изградње правне државе, једнак приступ правди и право на правично суђење се морају поштовати и у ванредним ситуацијама, укључујући пандемије.

             У смислу ограничења права појединаца од стране извршне власти, генерални секретар Савета Европе, Марија Пејчиновић Бурић, рекла је: “Док вирус трагично одузима људске животе, ми морамо, без обзира на све, спречити да потпуно уништи наше животе – наше схватање ко смо ми, шта вреднујемо и права која сваком Европљанину припадају. Зато је неопходно да координишемо одговоре држава, да разменимо успешна искуства и помогнемо једни другима у борби за бржи опоравак”. Из тог разлога, судије, тужиоци, адвокати, као и професори Правног факултета, имају обавезу да непрекидно подсећају све релевантне институције да се поштовање закона током пандемије захтева како од стране грађана, тако и од представника компетентних институција и носилаца јавних функција.

             Када је у питању наша заједница, правосудни органи улажу изузетне напоре да обезбеде једнак приступ правди припадницима свих етничких група, јер судови на Косову у овом тренутку функционишу само у поступцима хитне природе – судских притвора, насиља у породици и других ургентних случајева у складу са законом. Судови свих инстанци на Косову су ограничили своје уобичајене активности и са минималним оперативним бројем запослених покушавају да омогуће приступ правди свим грађанима, а на основу одлуке Судског савета Косова бр. 53/20 од 15. марта 2020. године.

           Слично је поступио и Тужилачки савет Косова, када је донео одлуку о редуковању својих активности и овластио главног државног тужиоца да одреди дежурне тужиоце и административно особље који ће поступати у хитним предметима и бити доступни 24 часа на дан дежурства, а у складу са законским роковима.

            Уколико на то додамо уобичајени недостатак комуникације између судова и тузилаштва, суочавамо се са огромним бројем одложених рочиста, неповратно изгубљеним временом и накнадама штете коју ће на крају платити нико други, него порески обвезници.

             Иако то грађани често не виде, правосудни систем покушава да очува интегритет и независност услед бројних изазова у погледу поштовања људских и мањинских права током ванредног стања изазваног пандемијом и сачува Уставом, законом и ЕКЉП гарантована права сваког појединца.

У таквим временима се често заборави на Устав и законе баш онда када је неопходно њихово најстроже поштовање у циљу обезбеђења једнакости грађана у потрази за правдом и правом на правично суђење.

            Није лоше подсетити се, да право на правично суђење предвиђа члан 31 Устава Косова, као и правницима веома добро познат члан 6 Европске конвенције о људским правима, а он се односи на заштиту процесних положаја странака, како у парничном, тако и у кривичном поступку.

            Члан 6 у себи интегрише далеко шири обим права који не може бити укинут нити ограничен, без обзира на то да ли је ванредно стање изазвано пандемијом или неком природном непогодом.

           Данас када се све одлаже, насупрот гарантованом “праву на судјење у разумном року” не треба толерисати бесконачну делацију решавања предмета већ пронаћи ефективне механизме у оквиру судских надлежности како би сваки судија, тужилац или приправник у правосудном систему бескомпромисно следио одредбе Устава, законских решења и чланова ЕКЉП јер се неправда најпре развија у ванредним околностима за које и не знамо када ће престати.

 

Аутор

Бранко Шапоњић

 

Бранко Шапоњић се бави научним радом и тренутно ради на изради мастер тезе на историјскоправној катедри Правног факултета Универзитета у Приштини.

Untitled Document
January 2021
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale