Informativna sesija, "Kosovsko Specijalno Veće", 7. februar 2019.

NVO Centar za Razvoj Demokratske Kulture - ACDC i Kosovsko Specijalizovano Veće organizivoli su informativnu sesiju o mandatu i funkcionisanju Specijalnog Veća.

                        

Informativnu sesiju vodio je predstavnik ACDC-a Aleksandar Rapajić, panelista su bili tri člana Specijalnog Veća Kosova;

Solene Moutier, Outreach asistent, Jedinica za javno informisanje i komunikaciju,

Tadeja Novinc, saradnik za pravne poslove, Kancelarija za učešće žrtava, i

Paul Landers, pravni savetnik, kancelarija Ombudsmana.

Učesnici; advokati, predstavnici organizacija civilnog društva i studenti su upoznati sa mandatom, strukturom i funkcionisanjem kosovskih specijalističkih veca, učešćem žrtava u procesima, ulozi kancelarije Ombudsmana i programom za zaštitu svedoka.

Nakon informativne sesije usledila je veoma aktivna diskusija.

Untitled Document
June 2020
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale