Novi projektni asistent u našem timu

NVO ACDC je ojačan novim članom tima.

Gordana Todorović će raditi kao asistent menadžera na projektu. Čast nam je i zadovoljstvo da sarađujemo, jer smo sigurni da će Gordana svojim radom i trudom  dati svoj veliki doprinos u realizaciji naših projekata. Fokusirana je na pitanja i potrebe mladih u ovoj sredini i njihovog angažovanja u društvenim i građanskim aktivnostima.

 

Untitled Document
June 2020
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale