NVO ACDC predstavlja novog programskog direktora

Aca Mitić je dugogodišnji aktivista civilnog društva i poseduje bogato iskustvo u organizacionom razvoju organizacija civilnog društva, zagovaračkim inicijativama i upravljanju konfliktima. G. Mitić je upravljao velikim brojem projekata finansiranih od kancelarije Evropske unije na Kosovu, USAID (Američka agencija za međunarodni razvoj), KFOS (Kosovska fondacija za otvoreno društvo) i velikim brojem ambasada na Kosovu.

Kao omladinski aktivista, bavio se ljudskim pravima i osnivač je omladinske grupe Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji. Inicirao je niz zagovaračkih aktivnosti koje su imale glavni cilj da poboljšaju međuetničke odnose između zajednica koje žive na Kosovu, povećanjem mogućnosti za formalni i neformalni međuetnički dijalog i saradnju.

Gospodin Mitić je učestvovao u „Programu za mlade lidere“ koji je organizovao Veiser-ov centar za Evropu i Evroaziju (VCEE) i Univerzitet u Mičigenu i različitim programima vezanim za liderstvo i javni nastup u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) na Kosovu i drugih međunarodnih organizacija. Završio je školu za ljudska prava u sklopu programa Helsinškog komiteta za ljudska prava za mlade lidere.

Što se tiče nedavnog iskustva, g. Mitić je radio u međunarodnoj organizaciji „Helvetas Sviss intercooperation Kosovo“ kao posebni savetnik za opštinski učinak gradonačelnika opštine Zvečan u saradnji sa Ministarstvom lokalne samouprave i administracije (MALS).

Njegova glavna polja interesovanja su: organizacioni razvoj i promene, liderstvo i upravljanje, raznolikost i međukulturalna svest, strateško planiranje i istraživačke aktivnosti.

Untitled Document
November 2020
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale