konference-takimi-i-odes-se-avokateve-te-beogradit-dhe-prishtines-23-nentor-2021-1100-1230

16.11.2021. » 23:06 | ACDC

Konferencë - “Takimi i Odës së Avokatëve të Beogradit dhe Prishtinës” - 23 Nëntor 2021 - 11:00 – 12:30

Organizata Joqeveritare Qendra Avokuese për...

trajnim-hyrje-ne-te-drejtat-e-njeriut-12-nentor-nga-ora-1100

11.11.2021. » 10:17 | ACDC

Trajnim "Hyrje në të Drejtat e Njeriut" - 12 Nëntor nga ora 11:00

Organizata Joqeveritare Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike, përzemërsisht...

konference-avokatet-e-rinj-nga-kosova-dhe-serbia-02-nentor-2021-1100-1230

29.10.2021. » 14:32 | ACDC

Konferencë “Avokatët e rinj nga Kosova dhe Serbia” - 02 Nëntor 2021 - 11.00 – 12.30

OJQ ACDC - Qendra Avokuese për...

konference-lansimi-i-ngjarjes-30-shtator-2021-1200-1300

28.09.2021. » 14:08 | ACDC

Konferencë “Lansimi i ngjarjes” 30 Shtator 2021. - 12.00 – 13.00

Me kënaqësi të madhe OJQ...

konferenca-te-drejtat-pronesore-ne-kosove-23-shtator-2021-nga-ora-1100

20.09.2021. » 12:47 | ACDC

Konferenca "Të drejtat pronësore në Kosovë" - 23 shtator 2021 - nga ora 11:00

Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike –...