1 NVO ACDC - PORTFOLIO NVO ACDC - PORTFOLIO Preuzmi
2 Brošura - Institucija Ombudsmana na Kosovu Brošura - Institucija Ombudsmana na Kosovu Preuzmi
3 Brošura - Kosovska agencija za borbu protiv korupcije Brošura - Kosovska agencija za borbu protiv korupcije Preuzmi
4 Politički Sažetak - Ombudsman u sistemu zastiste od diskriminacije Politički Sažetak - Ombudsman u sistemu zastiste od diskriminacije Preuzmi