Podrška pomirenju na Kosovu putem podizanja svesti o pitanjima nestalih osoba

NVO Centar za zastupanje demokratske culture – ACDC, uz podršku Centra za građansko obrazovanje – CGO, sprovodi projekat koji je deo šireg projekta pod nazivom “Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije  - podrška REKOM-u”, koji će se baviti procesom pomirenja na Kosovu putem podizanja svesti o pitanju nestalih osoba.

 

Glavni cilj projekta je:

Podrška pomirenju na Kosovu putem podizanja svesti o nestalim osobama.

 

Specifični ciljevi su:

  1. Da identifikuje nivo svesti građana o pitanju nestalih osoba;
  2. Da podigne nivo svesti građana o pitanju nestalih osoba i aktivnostima REKOM-a

 

Projektne aktivnosti:

Projekat će se sprovesti kroz sledeće aktivnosti:

           

  • Istraživanje koje uključuje ispitivanje javnosti i focus grupe
  • Javna konferencija sa Udruženjima nestalih osoba
  • Medijski razgovori po pitanju nestalih osoba.

 

Realizacija projekta počela je 1. marta 2020. godine i biće realizovan do 1. juna 2020. godine

Untitled Document
February 2021
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale