OP - ED - Podržimo mlade za bolje društvo - Aleksandar Rapaić

Integracija pravosuđa na severu Kosova jedna je od retkih pozitivnih priča proisteklih iz Briselskog sporazuma. Pored očiglednih koristi za stanovništvo, kao što su pravna sigurnost, pristup institucijama, ukidanje paralelnog sistema, još jedna dobra strana ove integracije ogleda se u otvaranju novih mogućnosti za mlade ljude koji završavaju Pravni fakultet u Severnoj Mitrovici na srpskom jeziku, da ostanu na ovim prostorima i grade svoju karijeru.

Kosovo se trenutno suočava sa problemom migracije mladih ljudi koji masovno napuštaju svoju zemlju u potrazi za boljim životom. Taj problem pogađa sve zajednice, ali je za pripadnike nevećinskih, on posebno osetljiv. Nevećinske zajednice na Kosovu su brojčano manje, te odlazak svakog mladog čoveka, naročito visokoobrazovanog, predstavlja nenadoknadiv gubitak.

Univerzitet u Severnoj Mitrovici, mesto je gde predstavnici srpske, bošnjacke, goranske, romske i ostalih zajednica imaju mogućnost da steknu akademsko zvanje. Skoro dve decenije, Pravni fakultet Univerziteta u Severnoj Mitrovici godišnje osposobljava na desetine pravnika koji završavaju osnovne, master i doktorske studije, no, nažalost, većina tih mladih stručnih ljudi, nije bila u mogućnosti da svoju karijeru nastavi na Kosovu. Njihove diplome nisu bile prihvaćene, a prilike za zapošljavanje u „srpskom sistemu“ su bile vrlo ograničene. Svršeni pravnici, željni daljeg usavršavanja, nisu imali drugu opciju osim da odu sa Kosova i da svoj budući profesionalni napredak nastave negde u centralnoj Srbiji. Taj odlazak je uglavnom značio da odlaze zauvek i svoj život nastavljaju daleko od svog rodnog mesta.

Integracijom pravosuđa na severu Kosova ovaj veliki problem je delimično rešen, jer diplomirani pravnici sada imaju priliku da se svojom profesijom bave u okvirima kosovskog pravnog sistema. Oni mogu da stažiranjem prošire svoje znanje, da nastave svoju karijeru u pravosudnom sistemu kao sudije ili tužioci, kroz advokaturu, a u skorije vreme postoji nada (pošto u ovom trenutku nije omogućeno) i kao notari ili izvršitelji. Sve ovo nije uspostavljeno samo kroz integraciju sudstva, već kroz širi proces koji je obuhvatao verifikaciju diploma, uspostavljanje pravog dvojezičnog sistema u pravosuđu, integraciju bezbednosnih struktura, bolji pristup institucijama itd.

Stoga, ove mlade pravnike treba podržati, obezbediti im odgovarajuću praksu kako bi stekli radno iskustvo ne samo na Kosovu, već ih upoznati sa radom u regionu i pružiti im šire znanje iz međunarodnog prava. Neophodno je omogućiti im i da se stručno usavršavaju, da nauče drugi zvanični jezik, da poboljšaju informatičku pismenost i budu kičma jednog novog i boljeg pravnog sistema na Kosovu. Time ćemo predstojećim generacijama pružiti priliku da svoju budućnost grade na ovim prostorima i postanu novi cenjeni srednji sloj društva, koji će nas usmeravati i podsticati da napredujemo. Sa druge strane, pravosudni kadar koji je integrisan iz srpskog sistema je već na zalasku karijere, a omogućavajući i mladima iz nevećinskih zajednica da ostanu, čuvaćemo i bogatstvo multietičnosti Kosova, koje je uspešno stvoreno.

 

Aleksandar Rapajić

Aleksandar Rapajić je predsedavajući kosovskog Savetodavnog veća za zajednice u okviru Kancelarije predsednika. Dugogodišnji je aktivista civilnog društva, a najviše se bavio međuetničkim pomirenjem i vladavinom prava. Aktivan je član Koalicije za pomirenje na Kosovu. Po profesiji je diplomirani pravnik.

 

Untitled Document
January 2021
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale