NVO ACDC - Posledice odlaganja integracije pravosuđa – Stanje i perspektive

Projekat sprovodi “Centar za zastupanje demokratske kulture” - ACDC u partnerstvu sa “Kontakt Plus Radio”, a uz finansijsku podršku “Kosovske fondacije za otvoreno društvo” - KFOS. Ukupni cilj projekta je uključivanje građana u proces donošenja odluka kroz zastupničke aktivnosti i proaktivno novinarstvo u vezi sa implementacijom sporazuma Beograda i Prištine u integraciji pravosuđa....

Uspostavljanje lokalnih saveta omladinskog delovanja u Opštinama na severu

"Uspostavljanje lokalnih saveta omladinskog delovanja u Opštinama na severu"...

“Praćenje pravosudne reforme na severu Kosova”

NVO Centarzazastupanjedemokratske culture (ACDC) uzpodršku NED-a sprovodi jednogodišnji projekat “Praćenje pravosudne reforme na severu Kosova”. Sprovođenjeprojekta je počelo 1. oktobra 2016. godineitrajaćedo 31. septembra 2017. godine. Ovajprojekatpredstavljanastavakprethodnogprojektakoji je podržao NED, a koji je uspešnozavršen 31. septembra 2016....

Jačanje pravosudnog sistema na Kosovu

Pregled projekta Glavni cilj projekta pod nazivom ‘’Jačanje pravosudnog sistema na Kosovu`` finansiranog od USAID-a, a implementiranog od strane NVO ACDC i MPDI je da poboljša vladavinu prava kroz jačanje nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti pravosudnog sistema. ...

“Uključivanje građana u praćenje realizacije Sporazuma o integraciji i pravosuđu”

Projekat sprovodi Centar za zastupanje demokratske kulture - ACDC u partnerstvu sa RTV Mir, a uz finansijsku podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo - KFOS. ...

Civilno društvo za transparentno upravljanje na severu Kosova

Projekat "Civilno društvo za transparentno upravljanje na severu Kosova " sprovodi se od 1. juna 2015. godine do 31. marta 2016. godine, a podržan je od strane Britanske ambasade u Prištini....

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Untitled Document
February 2021
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale