“Praćenje pravosudne reforme na severu Kosova”

NVO Centarzazastupanjedemokratske culture (ACDC) uzpodršku NED-a sprovodi jednogodišnji projekat “Praćenje pravosudne reforme na severu Kosova”. Sprovođenjeprojekta je počelo 1. oktobra 2016. godineitrajaćedo 31. septembra 2017. godine. Ovajprojekatpredstavljanastavakprethodnogprojektakoji je podržao NED, a koji je uspešnozavršen 31. septembra 2016....

Jačanje pravosudnog sistema na Kosovu

Pregled projekta Glavni cilj projekta pod nazivom ‘’Jačanje pravosudnog sistema na Kosovu`` finansiranog od USAID-a, a implementiranog od strane NVO ACDC i MPDI je da poboljša vladavinu prava kroz jačanje nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti pravosudnog sistema. ...

“Uključivanje građana u praćenje realizacije Sporazuma o integraciji i pravosuđu”

Projekat sprovodi Centar za zastupanje demokratske kulture - ACDC u partnerstvu sa RTV Mir, a uz finansijsku podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo - KFOS. ...

Civilno društvo za transparentno upravljanje na severu Kosova

Projekat "Civilno društvo za transparentno upravljanje na severu Kosova " sprovodi se od 1. juna 2015. godine do 31. marta 2016. godine, a podržan je od strane Britanske ambasade u Prištini....

Podizanje kapaciteta organizacija dobitnika grantova od USAID/AKT programa

Nevladina organizacija Centar za zastupanje demokratske kulture - ACDC u saradnji sa partnerskom organizacijom Media Puls sprovodi projekat ''Podizanje kapaciteta organizacija dobitnika grantova od USAID/AKT programa''. Ovaj projekat je finansiran od strane USAID-a i nevladine organizacije CDF. Cilj projekta je da se izvrši procena kapaciteta organizacija dobitnika grantova od strane USAID AKT/LS programa. Na osnovu podataka dobijenih iz upitnika organizovaće se serija treninga ...

“Monitoring implementacije pravosudnih reformi na severu Kosova”

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC realizuje jednogodišnji projekat “Monitoring implementacije pravosudnih reformi na severu Kosova” koji je finansijski podržan od Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy - NED). Cilj projekta je pracenje implementacije Briselskog sporazuma o pravosuđu i pracenje rada novoosnovanog suda u Mitrovici kroz povećano učešće građana i aktivista civilnog društva iz severne Mitrovice u pravosudnom sistemu....

« 1 2 3 4 5 6 7 »
Untitled Document
August 2020
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale