Jačanje vladavine prava na severu Kosova, kroz edukaciju i saradnju studenata Pravnog fakulteta

Projekat “Jačanje vladavine prava na severu Kosova, kroz edukaciju i saradnju studenata Pravnog fakulteta”, sprovodi NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), a podržan je od strane Britanske Ambasade u Prištini...

Pravda i građani Severa Kosova

NVO ACDC i PILPG su u oktobru 2014. godine započeli implementaciju projekta finansiranog od strane U. S. State Department-a. Projekat će se sprovoditi od oktobra 2014. do februara 2016. godine....

Centar za medijaciju u Mitrovici

Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) je partner nemačkoj organizaciji CSSP Berlin Center for Integrative Mediation u sprovođenju projekta Centar za medijaciju u Mitrovici (MCM). MCM je osnovan 1. marta 2013. godine i ima dve kancelarije, jednu u južnoj a drugu u severnoj Mitrovici....

Jačanje zapošljavanja mladih na severu Kosova

Projekat “Jačanje zapošljavanja mladih na severu Kosova” je sproveo NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), u periodu od 01.avgusta 2013. do 31. januara 2014. godine, a podržan je od strane Mercy Corps-a. ...

Jačanje saradnje mladih srpskih i albanskih pravnika na Kosovu

Projekat “Jačanje saradnje mladih srpskih i albanskih pravnika na Kosovu” je dvomesečni program koji je sproveo NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), a koji je podržan od strane Inicijative mladih za ljudska prava na Kosovu....

Jačanje vladavine prava

Projekat “Jačanje vladavine prava” sprovodio se u periodu od 08. marta do 08. oktobra, 2013. godine. Program je pohađalo 20 mladih pravnika, a projekat je finansirala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu. Glavni cilj projekta je podizanje kapaciteta za jačanje vladavine prava, kroz stručno obrazovanje studenata prava i mladih pravnika....

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Untitled Document
February 2021
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale