Centar za medijaciju u Mitrovici

Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) je partner nemačkoj organizaciji CSSP Berlin Center for Integrative Mediation u sprovođenju projekta Centar za medijaciju u Mitrovici (MCM). MCM je osnovan 1. marta 2013. godine i ima dve kancelarije, jednu u južnoj a drugu u severnoj Mitrovici....

Jačanje zapošljavanja mladih na severu Kosova

Projekat “Jačanje zapošljavanja mladih na severu Kosova” je sproveo NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), u periodu od 01.avgusta 2013. do 31. januara 2014. godine, a podržan je od strane Mercy Corps-a. ...

Jačanje saradnje mladih srpskih i albanskih pravnika na Kosovu

Projekat “Jačanje saradnje mladih srpskih i albanskih pravnika na Kosovu” je dvomesečni program koji je sproveo NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), a koji je podržan od strane Inicijative mladih za ljudska prava na Kosovu....

Jačanje vladavine prava

Projekat “Jačanje vladavine prava” sprovodio se u periodu od 08. marta do 08. oktobra, 2013. godine. Program je pohađalo 20 mladih pravnika, a projekat je finansirala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu. Glavni cilj projekta je podizanje kapaciteta za jačanje vladavine prava, kroz stručno obrazovanje studenata prava i mladih pravnika....

Dan Roma

Ideja i cilj ovog projekta je da se omogući upoznavanje sa kulturnim nasleđem romske zajednice na severu Kosova, tačnije u Mitrovici....

Afirmacija kulturnog potencijala u Mitrovici

Projekat „Afirmacija kulturnog potencijala u Mitrovici“ implementiran je u periodu od 15. juna do 30. septembra 2012. godine. Osnovni cilj realizacije ovog projekta je stvaranje početnih koraka ka razvoju i afirmaciji kulturnog potencijala na sever......

« 1 2 3 4 5 6 7 »
Untitled Document
August 2020
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale