НВО АЦДЦ представља новог пројектног асистента - Илда Крама

Илда Крама је студент архитектуре и дизајна, коју је игром случаја пут одвео у једном другом и новом смеру, који ју је посебно заинтересовао а то је процес владавине права на Косову. Као члан бошњацке мањинске заједнице, Илда је још у детињству постала трилингуларна особа.

Говорећи оба локална језика, била је активиста на многим пројектима међународних организација који су се бавили људским правима, правима жена, проблемима мањинских заједница на Косову. Учесник је и финалиста за развој пословног модела у социјалном предузетниšтву. Уз комбинацију њене струке и искустава о социјалним питањима, њен циљ је наћи креативни начин развоја и побољшања међуетничких односа заједница на Косову. 

Untitled Document
October 2020
PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright© 2013 ACDC Kosovo

Designed by Kale