integrativna-kultura-za-pomirenje-manjinskih-zajednica-na-kosovu
Projekat:
Integrativna kultura za pomirenje manjinskih zajednica na Kosovu
Početak:
15.12.2023.
Kraj:
15.06.2024.
olaksavanje-meduetnicke-saradnje-medu-studentima-na-kosovu
Projekat:
Olakšavanje međuetničke saradnje među studentima na Kosovu
Početak:
15.12.2023.
Kraj:
15.08.2024.
unapredenje-pravnih-kapaciteta-kancelarije-poverenika-za-jezik
Projekat:
Unapređenje pravnih kapaciteta Kancelarije Poverenika za Jezik
Početak:
15.12.2023.
Kraj:
15.06.2024.
m4y-opstine-za-mlade-osmnazivanje-mladih-za-promene
Projekat:
M4Y Opštine za mlade - Osmnaživanje mladih za promene
Početak:
01.09.2023.
Kraj:
30.06.2024.
podrska-pristupu-pravosudu-na-severu-kosova
Projekat:
Podrška pristupu pravosuđu na severu Kosova
Početak:
24.08.2023.
Kraj:
24.06.2024.