uloga-mladih-pisaca-u-medukulturnom-dijalogu
Projekat:
Uloga mladih pisaca u međukulturnom dijalogu
Početak:
01.04.2021.
Kraj:
30.09.2021.
jacanje-zastite-imovinskih-prava-na-kosovu
Projekat:
Jačanje zaštite imovinskih prava na Kosovu
Početak:
01.04.2021.
Kraj:
30.09.2021.
edukativni-program-ljudskih-prava-ljudska-prava-na-horizontu
Projekat:
Edukativni program ljudskih prava “Ljudska prava na horizontu”
Početak:
01.03.2021.
Kraj:
31.10.2021.