...

Bekim Ismaili

Posrednik - Medijator

bismaili@cssp-mediation.org

Bekim Ismaili je stekao univerzitetsku diplomu na Univerzitetu za ekonomiju iz menadžmenta i informatike na leto 2009. godine. Diplomirao je na IBM univerzitetu - VIFI - Beč: know-how - upravljanje projektima, optimizacija poslovnih procesa i upravljanje sukobima, i diplomirao na koledžu u Mitrovici 1988. g. Ismaili je radio sa Misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) i bio je šef odeljenja za prevođenje u Kancelariji generalnog revizora Kosova. Živi sa porodicom u Mitrovici i tečno govori albanski, engleski i srpski jezik. Gospodin Ismaili je sertifikovani i licencirani posrednik, međunarodni posrednik za otmicu dece, posrednik porodičnog prava, posrednik u zajednici - korporativni itd., integrativni je posrednik i šef kancelarije za koordinaciju CSSP u Prištini, Kosovo.

Mail: bismaili@cssp-mediation.org

...

Nemanja Kompirović

Pravnik

+381653520520

Nemanja Kompirovic rodjen je 1992.godine u Severnoj Mitrovici. Osnovnu i srednju skolu zavrsio je u Zubinom Potoku. Studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Severnij Mitrovici zavrsio je 2017.godine. Masterirao je 2021.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu Kazna maloletnickog zatvora u Republici Srbiji. Ucesnik je mnogih projekata kao sto su aktivnosti o mladima, miru i bezbednosti, misiji UN na Kosovu (UNMIK), projekat prakticnog obrazovanja studenata prava i mladih pravnika i jedan od osnivaca omladinskog centra u Zubinom Potoku. Radio u Pio Fondu od 2015.do 2020. godine kao samostalni strucni saradnik za resavanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Trenutno se usavrsava u advokatskoj kancelariji radi sticanja prakticnih vestina i strucnih znanja za polaganje pravosudnog i advokatskog ispita.

Mail: nemanja.kompirovic@gmail.com

...

Biljana Jaredić

Doktor psiholoških nauka

biljkaja@gmail.com

Biljana Jaredić je docent na Filozofskom fakultetu u Univerziteta u K. Mitrovici. Kao šef Katedre za psihologiju ima ostvarenu saradnju sa drugim odeljenjima širom zemlje i regiona koji mogu biti dobra baza za sticanje i razmenu znanja između različitih zainteresovanih strana. Takođe, poseduje desetogodišnje iskustvo u radu na naučnim projektima, bilo kao istraživač ali i kao rukovodilac, koji su finansirani od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja koji su omogućili razvoj istraživačkih ali i projektnih kompetenci. Dugogodišnju saradnju sa Organizacijama civilnog društva ima kao edukator na različitim programima ali i kao stručni konsultant-istraživač. Jedan od realizatora seminara stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2014-2015 i 2015- 2016 godinu. Seminar pod nazivom- Veštine konstruktivne komunikacije akreditovan je od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, kataloški broj 90., oblast- vaspitni rad. 2013 godine osnivač studentskog savetovališta u okviru studentske „Poliklinike“ Univerziteta u Prištini. Stručni konsultant i savetnik privatnog savetovališta „Ekvilibrijum“ u Kosovskoj Mitrovici od 2014. godine. Učesnik na brojnim naučnim konferencijama kako lokalnog, regionalnog i međunarodnog karaktera. Potpredsednik Organizacionog odbora Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem- Starenje i kvalitet života: tranzicija i evrointegracije, koji organizuje Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici oktobra 2014. Autor i koautor u preko 60 naučnih radova. Majka Pavlu, Eleni, Petru, Jakovu i Kalini. Živi i radi u Severnoj Mitrovici.

...

Zoran Gavrilović

Izvršni Direktor - Birodi Beograd

zoran.gavrilovic@birodi.rs

Zoran Gavrilović (1973) sociolog, stručnjak u oblasti antikorupcije, integriteta, društvenih (online) istraživanja i analize medija 

Autor antikorupcijskih planova i tela na lokalnom nivou, mreže za razvoj integriteta, integrist.net i online platforme www.tvojstav.com 

Autor i koautor studija u oblasti integriteta profesija, medija, političkih stranka, izbornog procesa i civilnog društva, kao i studija o izveštavanju medija u izbornom procesu i istraživanja javnog mnjenja.

 Trenutno je izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja i predsednik Upravnog odbora Centra za evropske primenjene studije i saradnik Centra za istraživanja.