1 Međuetnička saradnja mladih na Kosovu Međuetnička saradnja mladih na Kosovu Preuzmi
2 Istraživanje govora mržnje na severu Kosova Istraživanje govora mržnje na severu Kosova Preuzmi
3 Sigurnost i dostupnost voda u opštinama Zubin Potok, Severna Mitrovica, Zvečan i Leposavić
Sigurnost i dostupnost voda u opštinama Zubin Potok, Severna Mitrovica, Zvečan i Leposavić Preuzmi
4 Процена статуса правосуђа и полиције на северу Косова - септембар 2023 Процена статуса правосуђа и полиције на северу Косова - септембар 2023 Preuzmi
5 Unapređenje međuetničke saradnje u Zvečanu Unapređenje međuetničke saradnje u Zvečanu Preuzmi
6 Analiza istraživanja o diskriminaciji u Severnoj Mitrovici Analiza istraživanja o diskriminaciji u Severnoj Mitrovici Preuzmi
7 Analiza istraživanja - Radna prava trudnica i mladih majki na severu Kosova	
Analiza istraživanja - Radna prava trudnica i mladih majki na severu Kosova Preuzmi
8 Analiza istraživanja “Unapređenje međuetničke saradnje u Severnoj Mitrovici” Analiza istraživanja “Unapređenje međuetničke saradnje u Severnoj Mitrovici” Preuzmi
9 Analiza istraživanja - Položaj žena na severu Kosova Analiza istraživanja - Položaj žena na severu Kosova Preuzmi
10 Analiza istraživanja - Stavovi građana o efikasnosti pravosudnog sistema na severu Kosova - april 2022 Analiza istraživanja - Stavovi građana o efikasnosti pravosudnog sistema na severu Kosova - april 2022 Preuzmi
11 Analiza - Korupcija na severu Kosova - Decembar 2021 Analiza - Korupcija na severu Kosova - Decembar 2021 Preuzmi
12 ANALIZA ISTRAŽIVANJA - POTREBE I OČEKIVANJA MLADIH PRAVNIKA NA SEVERU KOSOVA - IZAZOVI I REŠENJA ANALIZA ISTRAŽIVANJA - POTREBE I OČEKIVANJA MLADIH PRAVNIKA NA SEVERU KOSOVA - IZAZOVI I REŠENJA Preuzmi
13 ISTRAŽIVANJE O PROBLEMIMA I IZAZOVIMA U VEZI SA SOCIOEKONOMSKIM STATUSOM ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH ŽENA NA SEVERU KOSOVA ISTRAŽIVANJE O PROBLEMIMA I IZAZOVIMA U VEZI SA SOCIOEKONOMSKIM STATUSOM ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH ŽENA NA SEVERU KOSOVA Preuzmi
14 ПОБОЉШАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ВЛАДАВИНЕ ЗАКОНА У ОПШТИНАМА СА ВЕЋИНСКИ СРПСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ ПОБОЉШАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ВЛАДАВИНЕ ЗАКОНА У ОПШТИНАМА СА ВЕЋИНСКИ СРПСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ Preuzmi
15 АНАЛИЗА - Употреба службених језика у полицији АНАЛИЗА - Употреба службених језика у полицији Preuzmi
16 NVO ACDC - Analiza - Zaštita životne sredine u Severnoj Mitrovici NVO ACDC - Analiza - Zaštita životne sredine u Severnoj Mitrovici Preuzmi
17 ACDC - Analiza o nestalim licima na Kosovu ACDC - Analiza o nestalim licima na Kosovu Preuzmi
18 ANALIZA ISTRAŽIVANJA - UTICAJ COVID-19 VIRUSA NA POVERENJE GRAĐANA ANALIZA ISTRAŽIVANJA - UTICAJ COVID-19 VIRUSA NA POVERENJE GRAĐANA Preuzmi
19 Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, predlog prakticne politike Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, predlog prakticne politike Preuzmi
20 Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, analiza istraživanja Jačanje transparentnosti i učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou na severu Kosova, analiza istraživanja Preuzmi
21 NVO ACDC - Javne nabavke na severu Kosova analiza NVO ACDC - Javne nabavke na severu Kosova analiza Preuzmi
22 Unapredjenje upotrebe sluzbenih jezika pred pravosudnim institucijama na severu Kosova 2019 Unapredjenje upotrebe sluzbenih jezika pred pravosudnim institucijama na severu Kosova 2019 Preuzmi
23 Integracija pravosuđa 6 meseci kasnije, rezultati istraživanja. Integracija pravosuđa 6 meseci kasnije, rezultati istraživanja. Preuzmi
24 INDEKS TRANSPARENTNOSTI OPŠTINSKIH REFORMI NA SEVERU KOSOVA INDEKS TRANSPARENTNOSTI OPŠTINSKIH REFORMI NA SEVERU KOSOVA Preuzmi
25 NVO ACDC - Zenska imovina i stavovi prema zenskom naslednom pravu - Istraživanje i Analiza NVO ACDC - Zenska imovina i stavovi prema zenskom naslednom pravu - Istraživanje i Analiza Preuzmi
26 Istraživanje NVO ACDC - ŽENSKA IMOVINA I STAVOVI PREMA ŽENSKOM NASLEDNOM PRAVU Istraživanje NVO ACDC - ŽENSKA IMOVINA I STAVOVI PREMA ŽENSKOM NASLEDNOM PRAVU Preuzmi
27 Istraživanje - Posledice odlaganja integracije pravosuđa - Stanje i perspektive Istraživanje - Posledice odlaganja integracije pravosuđa - Stanje i perspektive Preuzmi
28 Centar za zastupanje demokratske kulture - Godišnji izveštaj 2016 Centar za zastupanje demokratske kulture - Godišnji izveštaj 2016 Preuzmi
29 Analiza istrazivanja - Civilno društvo za transparentnu vladavinu na severu Kosova - NGO ACDC Analiza istrazivanja - Civilno društvo za transparentnu vladavinu na severu Kosova - NGO ACDC Preuzmi
30 Petogodišnji rad Centra za zastupanje demokratske kulture Petogodišnji rad Centra za zastupanje demokratske kulture Preuzmi
31 Strategija za razvoj organizacije za period od 2016. do 2020. godine Strategija za razvoj organizacije za period od 2016. do 2020. godine Preuzmi
32 Akcioni plan za unapredjenje transparentnosti Opstina na severu Kosova Akcioni plan za unapredjenje transparentnosti Opstina na severu Kosova Preuzmi
33 Građanski aktivizam na lokalnom nivou na Kosovu Građanski aktivizam na lokalnom nivou na Kosovu Preuzmi
34 PP prezentacija PP prezentacija "Građani i građanke Severnog Kosova o Sporazumu o pravosuđu" Preuzmi
35 Građani i građanke Severnog Kosova o Sporazumu o pravosuđu – očekivanja i nedoumice Građani i građanke Severnog Kosova o Sporazumu o pravosuđu – očekivanja i nedoumice Preuzmi
36 Istraživanje o Transparentnosti institucija na Severu Kosova Istraživanje o Transparentnosti institucija na Severu Kosova Preuzmi
37 Građanska inicijativa ``Bezbednost studenata`` u Severnoj Mitrovici Građanska inicijativa ``Bezbednost studenata`` u Severnoj Mitrovici Preuzmi
38 Izveštaj sa okruglog stola Briselski sporazum Izveštaj sa okruglog stola Briselski sporazum Preuzmi
39 Istraživanje o Korupciji Opština Zvečan 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Zvečan 2015 Preuzmi
40 Istraživanje o Korupciji Opština Zubin Potok 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Zubin Potok 2015 Preuzmi
41 Istraživanje o Korupciji Opština Severna Mitrovica 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Severna Mitrovica 2015 Preuzmi
42 Istraživanje o Korupciji Opština Leposavić 2015 Istraživanje o Korupciji Opština Leposavić 2015 Preuzmi
43 Priručnik za polaganje Pravosudnog ispita na Kosovu Priručnik za polaganje Pravosudnog ispita na Kosovu Preuzmi