...

Dušan Radaković

Izvršni Direktor

dusan.radakovic@acdc-kosovo.org

Dušan Radaković rođen je 1984. godine u Mitrovici. Nakon završetka sukoba na Kosovu, kao omladinski aktivista civilnog društva, učestvovao je u mnogim multietničkim aktivnostima koje su sprovodile razne međunarodne organizacije. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Mitrovici i magistrirao pravo. Takođe je završio niz kurseva na Kosovu i inostranstvu, uključujući program liderstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovo radno iskustvo uključuje posao novinara na Radio-televiziji Kosova (RTK), projektnog službenika u Partneri Kosova (2005-2008) i programskog menadžera u Nacionalnom demokratskom institutu - NDI Kosovo (2008-2015).

Krajem 2011. godine osnovao je nevladinu organizaciju „Centar za zastupanje demokratske kulture“ i u narednih 10 godina realizovao skoro 100 projekata koje su finansirali brojni donatori, ambasade i međunarodne organizacije na Kosovu i u regionu.

Zaslužan je za uspešno vođenje i upravljanje organizacijom u skladu sa strateškim smernicama koje je utvrdio Odbor direktora. Razvija inovativan operativni plan koji uključuje ciljeve i zadatke koji deluju u strateškom pravcu organizacije, nadgleda planiranje, sprovođenje i evaluaciju programa organizacije. Učestvuje u planiranju i upravljanju ljudskim resursima, finansijskom planiranju i upravljanju rizicima.

Gospodin Radaković bio je deo prve grupe licenciranih aktivnih posrednika iz srpske zajednice na Kosovu i bio je član Savetodavnog veća za zajednice na Kosovu četiri godine, kao i aktivan član Međuministarske radne grupe za Suočavanje sa prošlošću i aktivni član Kancelarije Poverenika za jezike na Kosovu. Glavna područja angažovanja gospodina Radakovića su vladavina zakona, antikorupcija, transparentnost, ljudska prava i nadgledanje izbornog procesa.

Gospodin Radaković tečno govori engleski i albanski jezik. Oženjen je i otac jednog deteta.

...

Aca Mitić

Programski Direktor

aca.mitic@acdc-kosovo.org

Aca Mitić je dugogodišnji aktivista civilnog društva i poseduje bogato iskustvo u organizacionom razvoju organizacija civilnog društva, zagovaračkim inicijativama i upravljanju konfliktima. G. Mitić je upravljao velikim brojem projekata finansiranih od kancelarije Evropske unije na Kosovu, USAID (Američka agencija za međunarodni razvoj), KFOS (Kosovska fondacija za otvoreno društvo) i velikim brojem ambasada na Kosovu.

Kao omladinski aktivista, bavio se ljudskim pravima i osnivač je omladinske grupe Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji. Inicirao je niz zagovaračkih aktivnosti koje su imale glavni cilj da poboljšaju međuetničke odnose između zajednica koje žive na Kosovu, povećanjem mogućnosti za formalni i neformalni međuetnički dijalog i saradnju.

Gospodin Mitić je učestvovao u „Programu za mlade lidere“ koji je organizovao Veiser-ov centar za Evropu i Evroaziju (VCEE) i Univerzitet u Mičigenu i različitim programima vezanim za liderstvo i javni nastup u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) na Kosovu i drugih međunarodnih organizacija. Završio je školu za ljudska prava u sklopu programa Helsinškog komiteta za ljudska prava za mlade lidere.

Što se tiče nedavnog iskustva, g. Mitić je radio u međunarodnoj organizaciji „Helvetas Sviss intercooperation Kosovo“ kao posebni savetnik za opštinski učinak gradonačelnika opštine Zvečan u saradnji sa Ministarstvom lokalne samouprave i administracije (MALS).

Njegova glavna polja interesovanja su: organizacioni razvoj i promene, liderstvo i upravljanje, raznolikost i međukulturalna svest, strateško planiranje i istraživačke aktivnosti.

...

Kristina Kompirović

Asistent Programskog Direktora

kristina.kompirovic@acdc-kosovo.org

Kristina Kompirović je student završne godine Pravnog fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Svojom voljom i sa velikim očekivanjima, odabrala je pravo i pravnu nauku za svoju buduću profesiju i poziv.

Zainteresovana je za oblast vladavine prava na Kosovu. Takođe, posebna interesovanja ima za oblasti i pitanja koja se tiču ljudskih prava i osnovnih sloboda, prava žena, pitanja iz oblasti advokature, kao posebnog oblika primenjivanja pravne nauke, i načina rada pravosudnog sistema nakon integracija.

Od početka studija učestvovala je u raznim programima nevladinih organizacija i njeno profesionalno iskustvo uključuje rad u NVO ACDC , kao asistent programskog direktora.

Sigurna je da će se, u toku svog rada u organizacijama civilnog društva, boriti za ostvarivanja i zaštitu prava svih zajednica na Kosovu.

...

Brankica Timotijević

Menadžer Finansija

brankica.timotijevic@acdc-kosovo.org

Brankica Timotijević diplomirala je Мeđunarodnu prodaju i marketing na IBCM-u. Polje njenog interesovanja uglavnom su bile administracija i finansije, pa je stekla iskustvo tokom nekoliko praksi u lokalnim nevladinim organizacijama, poput Sinergije i AKTIV-a u Mitrovici, i ISCAP univerziteta u Portugalu. Tri meseca je provela u školi računovodstva u Portu, radeći u Kancelariji za međunarodne odnose. Štaviše, 2019. godine provela je jedan semestar u Danskoj, kao student na razmeni na Univerzitetskom koledžu UCL.

Pored toga, učestvovala je u nekoliko radionica na temu mladih, koje je uglavnom organizovao Nacionalni demokratski institut Kosovo (NDI), što joj je omogućilo da stekne dodatno iskustvo koje je poboljšala kada je jedan semestar provela u Danskoj i Portugalu i upoznala različite kulture i ljude.

Sada radi kao financijski menadžer i uživa u učenju novih stvari u ACDC-u i sticanju novih veština koje će joj pomoći da poboljša sebe I svoj rad.

Njena glavna polja interesovanja su: finansije, administracija. računovodstvo, upravljanje, vremenom, analiza finansijskih izveštaja.

...

Biljana Raković

Finansijski i Administrativni asistent

biljana.rakovic@acdc-kosovo.org

Biljana Raković je iz Severne Mitrovice. Završila je Ekonomski fakultet posle prethodno završene srednje ekonomske škole. Biljana je odličan timski radnik i dobra u predvodjenju što joj je omogućilo da brzo napreduje jer lako uči nove veštine, a tome je doprinelo i prisustvovanje mnogim treninzima i radionicama iz različitih oblasti organizovanih od strane lokalnih nevladinih organizacija. Radila je u razlićitim nevladinim organizacijama, u početku kao istraživač, dok je sticanjem iskustva kasnije napredovala, i radila kao koordinator i finansijski asistent.

Trenutno radi u NVO ACDC kao finansijski i administrativni asistent i zadužena je za administraciju i finansijskog vodjenje projekata. Biljana se dobro snalazi u zadatim rokovima i upravljanju vremenom.