...

Dušan Radaković

Izvršni direktor

dusan.radakovic@acdc-kosovo.org

Dušan Radaković rođen je 1984. godine u Mitrovici. Nakon završetka sukoba na Kosovu, kao omladinski aktivista civilnog društva, učestvovao je u mnogim multietničkim aktivnostima koje su sprovodile razne međunarodne organizacije. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Mitrovici i magistrirao pravo. Takođe je završio niz kurseva na Kosovu i inostranstvu, uključujući program liderstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovo radno iskustvo uključuje posao novinara na Radio-televiziji Kosova (RTK), projektnog službenika u Partneri Kosova (2005-2008) i programskog menadžera u Nacionalnom demokratskom institutu - NDI Kosovo (2008-2015).

Krajem 2011. godine osnovao je nevladinu organizaciju „Centar za zastupanje demokratske kulture“ i u narednih 10 godina realizovao skoro 100 projekata koje su finansirali brojni donatori, ambasade i međunarodne organizacije na Kosovu i u regionu.

Zaslužan je za uspešno vođenje i upravljanje organizacijom u skladu sa strateškim smernicama koje je utvrdio Odbor direktora. Razvija inovativan operativni plan koji uključuje ciljeve i zadatke koji deluju u strateškom pravcu organizacije, nadgleda planiranje, sprovođenje i evaluaciju programa organizacije. Učestvuje u planiranju i upravljanju ljudskim resursima, finansijskom planiranju i upravljanju rizicima.

Gospodin Radaković bio je deo prve grupe licenciranih aktivnih posrednika iz srpske zajednice na Kosovu i bio je član Savetodavnog veća za zajednice na Kosovu četiri godine, kao i aktivan član Međuministarske radne grupe za Suočavanje sa prošlošću i aktivni član Kancelarije Poverenika za jezike na Kosovu. Glavna područja angažovanja gospodina Radakovića su vladavina zakona, antikorupcija, transparentnost, ljudska prava i nadgledanje izbornog procesa.

Gospodin Radaković tečno govori engleski i albanski jezik. Oženjen je i otac jednog deteta.

...

Aleksandar Rapajić

Programski direktor

aleksandar.rapajic@acdc-kosovo.org

Programski direktor, Aleksandar Rapajić je diplomirani pravnik koji je preko 20 godina aktivni član civilnog društva.

Aleksandar ima dugogodišnje iskustvo na poljima pomirenja i tranzicione pravde, do nedavno je bio presedavajući Savetodavnog veća za zajednice, aktivno se bavio pravima nevećinskih zajednica na Kosovu i ima iskustva u mnogim drugim oblastima.

...

Slobodan Stošić

Programski menadžer

slobodan.stosic@acdc-kosovo.org

Slobodan Stošić je diplomirao na katedri za engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Mitrovici.

Dugogodišnji aktivista civilnog društva, Slobodan je učestvovao u mnogim aktivnostima koje su imale za cilj promovisanje ljudskih prava, demokratije i rešavanje konflikta na Kosovu. Kao istraživač i analitičar stekao je profesionalno iskustvo u sprovođenju anketa, organizovanju grupnih diskusija kao i analizi podataka. 

Dok je rukovodio lokalnim  privatnim preduzećem, bio je uključen u nabavci robe, marketingu na društvenim mrežama, kao i sprovođenju najbolje tržišne prakse.

Uz bogato volontersko iskustvo u lokalnim nevladinim organizacijama, Slobodan je završio pripravnički staž u Programu za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), kancelarija u Zvečanu. Sa različitim stepenom uključenosti i stručnosti, organizovao je ili učestvovao u aktivnostima pod okriljem: Nansen dijalog centra, Udruženje žena preduzetnica, obrazovnog kluba mladih Sinergija i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Imenovan od strane univerzitetskog studentskog parlamenta, Slobodan je bio član odabrane delegacije studenata koji su učestvovali na 19. Svetskom festivalu omladine i studenata, Soči, Rusija.

Njegova brojna interesovanja uključuju podučavanje i učenje jezika, književnost, šah, vladavinu prava, filozofiju, informacione tehnologije. Sada radi kao menadžer programa u Centru za zastupanje demokratske kulture, gde će nastaviti svoj svoj rad kao aktivista civilnog društva.

...

Ines Aljović Mihajlović

Programska službenica

ines.aljovic@acdc-kosovo.org

Ines Aljović Mihajlović, nova programska službenica, je građanska aktivistkinja u usponu. Njeno obrazovanje na pravnim studijama i poznavanje društveno-političkih tokova čine je kvalifikovanom i pogodnom za rad u Centru za zastupanje demokratske kulture - ACDC.

Ines ima osmogodišnje radno iskustvo na civilnoj sceni Severnog Kosova, i radila je u više nevladinih organizacija gde je stekla relevantna znanja i umeća. Takođe, učestvovala je na različitim programima i kursevima čiji je cilj bio osnaživanje žena i članova manjinskih zajednica na Kosovu, od kojih su najznačajniji oni koje je organizovao NVO ACDC, NDI i Luxemburg Foundation.

Njena brojna interesovanja uključuju polje ženskih prava, prvenstveno nediskriminacije po osnovu rodne ravnopravnosti, kao i prava osetljivih društvenih grupa. Na poslednjem sazivu Skupštine, Ines je izabrana za predsedavajuću Odbora za zajednice u Opštini Zvečan. Pored toga, Ines voli fotografiju, pisanje, knjige i more. Udata je i majka jednog deteta.

Ines će raditi kao programska službenica u NVO ACDC-u i spremna je da uči nove stvari i stiče nove veštine koje će joj pomoći da nadogradi i unapredi sebe i svoju profesionalnu karijeru.

...

Snežana Vukićević

Programska asistentkinja

snezana.vukicevic@acdc-kosovo.org

Snežana Vukićević je završila master studije engleskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Prištini privremeno smeštenim u Kosovskoj Mitrovici.

Pre nego što se pridružila NVO ACDC, radila je za nekoliko nevladnih organizacija na severnom Kosovu. Takođe, učestvovala je na različitim programima i kursevima koji su imali za cilj da podrže profesionalni razvoj pripadnika manjinskih zajednica na Kosovu.

Pored toga, Snežana ima višegodišnje iskustvo u nastavi engleskog jezika koje je stekla držanjem privatnih časova engleskog jezika i radom na kreiranju dodatnih aktivnosti za decu svih uzrasta.

Trenutno radi u NVO ACDC kao programska asistentkinja gde obavlja poslove vezane za implementaciju projekata i pruža administrativnu podršku u upravljanju projektima. 

...

Brankica Timotijević

Menadžer finansija

brankica.timotijevic@acdc-kosovo.org

Brankica Timotijević diplomirala je Мeđunarodnu prodaju i marketing na IBCM-u. Polje njenog interesovanja uglavnom su bile administracija i finansije, pa je stekla iskustvo tokom nekoliko praksi u lokalnim nevladinim organizacijama, poput Sinergije i AKTIV-a u Mitrovici, i ISCAP univerziteta u Portugalu. Tri meseca je provela u školi računovodstva u Portu, radeći u Kancelariji za međunarodne odnose. Štaviše, 2019. godine provela je jedan semestar u Danskoj, kao student na razmeni na Univerzitetskom koledžu UCL.

Pored toga, učestvovala je u nekoliko radionica na temu mladih, koje je uglavnom organizovao Nacionalni demokratski institut Kosovo (NDI), što joj je omogućilo da stekne dodatno iskustvo koje je poboljšala kada je jedan semestar provela u Danskoj i Portugalu i upoznala različite kulture i ljude.

Sada radi kao financijski menadžer i uživa u učenju novih stvari u ACDC-u i sticanju novih veština koje će joj pomoći da poboljša sebe I svoj rad.

Njena glavna polja interesovanja su: finansije, administracija. računovodstvo, upravljanje, vremenom, analiza finansijskih izveštaja.

...

Biljana Raković

Finansijski i administrativni asistent

biljana.rakovic@acdc-kosovo.org

Biljana Raković je iz Severne Mitrovice. Završila je Ekonomski fakultet posle prethodno završene srednje ekonomske škole. Biljana je odličan timski radnik i dobra u predvodjenju što joj je omogućilo da brzo napreduje jer lako uči nove veštine, a tome je doprinelo i prisustvovanje mnogim treninzima i radionicama iz različitih oblasti organizovanih od strane lokalnih nevladinih organizacija. Radila je u razlićitim nevladinim organizacijama, u početku kao istraživač, dok je sticanjem iskustva kasnije napredovala i radila kao koordinator i finansijski asistent.

Trenutno radi u NVO ACDC kao finansijski i administrativni asistent i zadužena je za administraciju i finansijskog vodjenje projekata. Biljana se dobro snalazi u zadatim rokovima i upravljanju vremenom.

...

Danica Kompirović

Pravna saradnica

+381640646097

Danica Kompirović je rođena 1996. godine u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju školu završila je u Zubinom Potoku, a potom Pravni fakultet na Univerzitetu u Prištini privremeno smeštenim u Kosovskoj Mitrovici. Masterirala je 2022. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu „Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju“.

Danica je bila demonstrator na Pravnom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici godinu dana, a takođe je obavila pripravnički staž u Osnovnom sudu u Mitrovici. Pored toga, bila je angažovana na više projekata koji su imali za cilj da povećaju učešće mladih pravnika u pravosudnim institucijama kako bi stekli nova znanja i iskustva.

Trenutno radi kao pravni saradnik pri Kancelariji za besplatnu pravnu pomoć. Zajedno sa stručnim advokatom iz Mobilne kancelarije, Danica će pružati besplatne pravne usluge, informacije i savete u prostorijama Centra za zastupanje demokratske kulture - ACDC.

...

Dušan Vukomanović

Pravni saradnik

dusan.vukomanovic@acdc-kosovo.org

Dušan Vukomanović rodjen je 1996. godine u Severnoj Mitrovici. Završio je srednju medicinsku školu u svom rodnom gradu a nakon toga 2020.  godine diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Mitrovici.

Pripravnički staž obavio je u Advokatskoj kancelariji Dejana A. Vasića i tokom rada stekao iskustva u oblasti krivičnog, građanskog i porodičnog prava. Pored toga, bio je i učesnik u projektima nevladine organizacije Sinergija i CBL i tom prilikom stekao Sertifikat američke Ambasade o poznavanju engleskog jezika.

Dušan je oženjen, otac jednog deteta, ljubitelj kviza i sporta.

Trenutno radi kao pravni saradnik u okviru projekta u NVO ACDC-u i želi da stiče nove veštine i nova pravnička znanja koja će mu pomoći da nadogradi i unapredi sebe i koja će doprineti izgradnji njegove dalje profesionalne karijere u oblasti vladavine prava.

...

Lulzim Hakaj

Programski službenik (Priština)

lulzim.hakaj@acdc-kosovo.org

Lulzim Hakaj je iskusni vođa tima sa sposobnošću pokretanja i upravljanja multifunkcionalnim timovima i multidisciplinarnim projektima. Pored toga, poseduje odlične komunikacione veštine.

Lulzim ima više od 13 godina iskustva sa organizacijama civilnog društva na Kosovu.