1 Sažetak politike - Preporuke za usklađivanje kosovskog zakonodavstva sa standardima procesa pristupanja EU	Sažetak politike - Preporuke za usklađivanje kosovskog zakonodavstva sa standardima procesa pristupanja EU Preuzmi
2 Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu 2022-2023 Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu 2022-2023 Preuzmi
3 Infografika - Infografika - "Olakšavanje pristupa pravosuđu i promovisanje ljudskih prava u regionu Mitrovice" Preuzmi
4 Brošura - Institucija Ombudsmana na Kosovu Brošura - Institucija Ombudsmana na Kosovu Preuzmi
5 Brošura - Kosovska agencija za borbu protiv korupcije Brošura - Kosovska agencija za borbu protiv korupcije Preuzmi
6 Infografika - Stavovi građana o korupciji na severu Kosova - Decembar 2021 Infografika - Stavovi građana o korupciji na severu Kosova - Decembar 2021 Preuzmi
7 БРОШУРА - Побољшање транспарентности и владавине закона у општинама са већински српским становништвом на Косову БРОШУРА - Побољшање транспарентности и владавине закона у општинама са већински српским становништвом на Косову Preuzmi
8 IZVEŠTAJ O PROCESU REVIZIJE U OPŠTINI ZVEČAN 2020-2 IZVEŠTAJ O PROCESU REVIZIJE U OPŠTINI ZVEČAN 2020-2 Preuzmi
9 Izvestaj Revizije Leposavic Decembar 2020-2 Izvestaj Revizije Leposavic Decembar 2020-2 Preuzmi
10 Izveštaj Revizije Zvečan Decembar 2020 Izveštaj Revizije Zvečan Decembar 2020 Preuzmi
11 Izvestaj Revizije Severna Mitrovica Decembar 2020 Izvestaj Revizije Severna Mitrovica Decembar 2020 Preuzmi
12 Izvestaj Revizije Zubin Potok Decembar 2020 Izvestaj Revizije Zubin Potok Decembar 2020 Preuzmi
13 Izvestaj Revizije Leposavic Decembar 2020 Izvestaj Revizije Leposavic Decembar 2020 Preuzmi
14 Izvestaj Zvecan Audit Decembar Izvestaj Zvecan Audit Decembar Preuzmi
15 Izvestaj Zubin Potok Audit Decembar Izvestaj Zubin Potok Audit Decembar Preuzmi
16 Izvestaj Severna Mitrovica Audit Decembar Izvestaj Severna Mitrovica Audit Decembar Preuzmi
17 Izvestaj Leposavic Revizija Decembar Izvestaj Leposavic Revizija Decembar Preuzmi
18 Politički Sažetak - Ombudsman u sistemu zastiste od diskriminacije Politički Sažetak - Ombudsman u sistemu zastiste od diskriminacije Preuzmi
19 Izveštaj o Praćenju rada Osnovnog suda u Mitrovici 2014-2015 Izveštaj o Praćenju rada Osnovnog suda u Mitrovici 2014-2015 Preuzmi
20 Izveštaj o Praćenju rada Osnovnog suda u Mitrovici 2013-2014 Izveštaj o Praćenju rada Osnovnog suda u Mitrovici 2013-2014 Preuzmi