1 Brošura - Besplatna pravna pomoć: Pristup pravdi za sve Brošura - Besplatna pravna pomoć: Pristup pravdi za sve Preuzmi
2 Brošura - ZNACAJ I OCUVANJE REKE IBAR NA KOSOVU Brošura - ZNACAJ I OCUVANJE REKE IBAR NA KOSOVU Preuzmi
3 Lokalni plan za opštinu Severna Mitrovica za smanjenje rizika od poplava i adekvatno reagovanje u datim situacijama Lokalni plan za opštinu Severna Mitrovica za smanjenje rizika od poplava i adekvatno reagovanje u datim situacijama Preuzmi
4 Брошура - Процена статуса правосуђа и полиције на северу Косова - септембар 2023 Брошура - Процена статуса правосуђа и полиције на северу Косова - септембар 2023 Preuzmi
5 Људски фактори и њихов допринос настанку поплава Људски фактори и њихов допринос настанку поплава Preuzmi
6 Jednakost za sve: Borba protiv diskriminacije na Kosovu Jednakost za sve: Borba protiv diskriminacije na Kosovu Preuzmi
7 Brošura - Promovisanje međuetničkog dijaloga u lokalnoj samoupravi	Brošura - Promovisanje međuetničkog dijaloga u lokalnoj samoupravi Preuzmi
8 Sažetak politike - Preporuke za usklađivanje kosovskog zakonodavstva sa standardima procesa pristupanja EU	Sažetak politike - Preporuke za usklađivanje kosovskog zakonodavstva sa standardima procesa pristupanja EU Preuzmi
9 Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu 2022-2023 Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu 2022-2023 Preuzmi
10 Infografika - Infografika - "Olakšavanje pristupa pravosuđu i promovisanje ljudskih prava u regionu Mitrovice" Preuzmi
11 Brošura - Institucija Ombudsmana na Kosovu Brošura - Institucija Ombudsmana na Kosovu Preuzmi
12 Brošura - Kosovska agencija za borbu protiv korupcije Brošura - Kosovska agencija za borbu protiv korupcije Preuzmi
13 Infografika - Stavovi građana o korupciji na severu Kosova - Decembar 2021 Infografika - Stavovi građana o korupciji na severu Kosova - Decembar 2021 Preuzmi
14 БРОШУРА - Побољшање транспарентности и владавине закона у општинама са већински српским становништвом на Косову БРОШУРА - Побољшање транспарентности и владавине закона у општинама са већински српским становништвом на Косову Preuzmi
15 IZVEŠTAJ O PROCESU REVIZIJE U OPŠTINI ZVEČAN 2020-2 IZVEŠTAJ O PROCESU REVIZIJE U OPŠTINI ZVEČAN 2020-2 Preuzmi
16 Izvestaj Revizije Leposavic Decembar 2020-2 Izvestaj Revizije Leposavic Decembar 2020-2 Preuzmi
17 Izveštaj Revizije Zvečan Decembar 2020 Izveštaj Revizije Zvečan Decembar 2020 Preuzmi
18 Izvestaj Revizije Severna Mitrovica Decembar 2020 Izvestaj Revizije Severna Mitrovica Decembar 2020 Preuzmi
19 Izvestaj Revizije Zubin Potok Decembar 2020 Izvestaj Revizije Zubin Potok Decembar 2020 Preuzmi
20 Izvestaj Revizije Leposavic Decembar 2020 Izvestaj Revizije Leposavic Decembar 2020 Preuzmi
21 Izvestaj Zvecan Audit Decembar Izvestaj Zvecan Audit Decembar Preuzmi
22 Izvestaj Zubin Potok Audit Decembar Izvestaj Zubin Potok Audit Decembar Preuzmi
23 Izvestaj Severna Mitrovica Audit Decembar Izvestaj Severna Mitrovica Audit Decembar Preuzmi
24 Izvestaj Leposavic Revizija Decembar Izvestaj Leposavic Revizija Decembar Preuzmi
25 Politički Sažetak - Ombudsman u sistemu zastiste od diskriminacije Politički Sažetak - Ombudsman u sistemu zastiste od diskriminacije Preuzmi
26 Izveštaj o Praćenju rada Osnovnog suda u Mitrovici 2014-2015 Izveštaj o Praćenju rada Osnovnog suda u Mitrovici 2014-2015 Preuzmi
27 Izveštaj o Praćenju rada Osnovnog suda u Mitrovici 2013-2014 Izveštaj o Praćenju rada Osnovnog suda u Mitrovici 2013-2014 Preuzmi