Antikorupcija i transparentnostЈош једно кључно поље рада наше организације од оснивања, било је подручје борбе портив корупције и транспарентност. Кроз низ пројеката, организација је допринела неговању доброг управљања на локалном нивоу на северу Косова, посебно кроз повећану транспарентност локалне самоуправе. Остале интервенције су обучавале ОЦД са севера Косова за праћење и извештавање о транспарентности локалне самоуправе и антикорупцији; док је једно од највећих достигнућа на овом пољу било успостављање Форума за транспарентност цивилног друштва са осам (8) ОЦД са севера Косова. Организација такође обучава представнике локалних самоуправа и ОЦД о транспарентном управљању; израдила је Извештај о општинској реформи и индексу транспарентности/корупције и била је прва ОЦД на северу Косова која је израдила Локални акциони план за транспарентно управљање, који је подељен са општинским скупштинама све четири самоуправе на северу Косова.

НВО ACDC такође континуирано ради на активностима јавних кампања и видљивости,јавним и медијским кампањама за подизање свести и знања јавности о транспарентном управљању на локалном нивоу. Мора се напоменути да то не би било могуће без сарадње са Агенцијом за борбу портив корупције, Институцијом омбудсмана и општинама на северу Косова дефинисаним Меморандумом о сарадњи.

 

Кључна достигнућа: 

  • Локални акциони план за транспарентно управљање на северу Косова, 
  • Општинска реформа и Индекс транспарентности/корупције на северу Косова
  • Стварање Форума за борбу против корупције цивиљног друштва