MladiТоком протеклих година, ACDC је проблеме младих ставио у сам врх приоритета разумевањем ситуације у којој се налазе у мултиетничком окружењу. ACDC је посвећен побољшању сарадње између младих људи из свих заједница на Косову, њиховој обуци у различитим областима и развоју могућности за пословне иницијативе.

У том смислу радимо са партнерском организацијом (CDF) на пројекту „М4Y Општине за младе – Оснаживање младих кроз грађанско ангажовање“ који подржава младе кроз грантове како би млади могли да реализују своје пословне и креативне идеје. 

Кључна достигнућа:

  • Млади који учествују су обучени да идентификују, дизајнирају и имплементују решења која одражавају локалне приоритете младих.
  • Подржано је и спроведено 36 иницијатива у 4 општине