Vladavina pravaJedan od najvažnijih programa u kojima je organizacija angažovana je nadgledanje i podrška konsolidaciji vladavine zakona na severu Kosova, posebno u pogledu primene Briselskih sporazuma u oblastima pravde. Od početka procesa integracije, NVO ACDC je uključena u nadgledanje i izveštavanje o ključnim izazovima u procesu integracije, praćeno konkretnim preporukama koje su obuhvatale zabrinutost i interes svih zajednica na Kosovu. Organizacija je izradila brojne izveštaje i procene, što je doprinelo procesu integracije.
U vezi sa tim, NVO ACDC takođe podržava vladavinu zakona na severu Kosova kroz obuku i osnaživanje mladih pravnika iz nevećinskih zajednica na severu Kosova. Na ovaj način, organizacija je olakšala integraciju desetina mladih pravnika u advokatsku praksu na Kosovu. NVO ACDC je sarađivala sa sudijama, tužiocima i advokatima na razvoju i primeni programa prilagođenih obuka, čiji je cilj da se mladim pravnicima pruže praktična znanja i veštine, kako bi ih pripremili za pravosudni ispit i angažovanje u advokatskoj praksi na Kosovu.
Na kraju, ali ne najmanje važno, NVO ACDC se udružuje sa međunarodnim zainteresovanim stranama na Kosovu, uključujući UNMIK, GIZ i INL, kako bi podržale integrisane pravosudne institucije i intregraciju mladih pravnika u advokatsku praksu. To je postignuto angažovanjem prevodilaca i pravnih saradnika koji će pomoći Osnovnom sudu u Mitrovici i Apelacionom odeljenju u Severnoj Mitrovici da smanje zaostatak na jednoj strani i pružanjem mogućnosti stažiranja za mlade advokate u advokatskim kancelarijama i sudovima na severu Kosova.

Ključna dostignuća:
Memorandum o saradnjii sa Advokatskom komorom Kosova,
Programi obuka i praksi za mlade pravnike, 
Stalno praćenje i
Podrška integrisanim pravosudnim institucijama.