IzboriNVO ACDC aktivna je na polju demokratizacije i izbora od osnivanja organizacije. Organizacija prati lokalne i centralne izbore na Kosovu od 2014.godine i postala je član Demokratije na delu. Izradili smo veliki broj izveštaja o izborima na Kosovu i doprineli izbornom procesu na severu Kosova. Pored praćenja izbora, naša uloga je uključivala i odabir i obuku posmatrača izbora.

 

Ključna dostignuća:
Redovno nadgledanje izbora i članstvo u Demokratiji na delu.