Ženska PravaНВО ACDC има искуство у реализацији пројеката који се односе на унапређење положаја жена и промовисање родне равноправности. У оквиру пројекта који настоји да оснажи жене из невећинских заједница да учествују у процесима доношења одлука и подигне свест мушкараца о значају њихове инклузије, ACDC је објавио истраживање које је пружило увид у перцепцију жена са севера Косова о њиховом положају у друштву. Свеобухватна анализа истраживања садржи и препоруке засноване на резултатима истраживања и указује на конкретне мере које се могу предузети за побољшање њиховог статуса у друштву, као и на начине за превазилажење родних стереотипа и баријера.

Поред тога, НВО ACDC је удружила напоре са НВО Санта Марија, организацијом која ради на пољу насиља над женама, и основала Мрежу жена, која окупља жене из различитих институција и организација цивилног друштва са севера Косова. ACDCће наставити да ради на успостављању модалитета растуће и одрживе мреже жена која ће радити на унапређењу женских права и њиховом укључивању у доношење одлука на локалном и централном нивоу.

Кључна достигнућа:

  • Меморандум о сарадњи са НВО Санта Марија
  • Основана Женска мрежа
  • Заинтересованим странама је представљен положај жена из невећинских општина
  • Активности заговарања за унапређење права жена