ObrazovanjeNVO ACDC je takođe veoma aktivna na polju obrazovanja, posebno u visokom obrazovanju na severu Kosova. Uspostavili smo saradnju sa visokoškolskim institucijama i univerzitetskim profesorima sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici i Međunarodnog poslovnog koledža Mitrovica, gde smo sa poslednjim potpisali Memorandum o saradnji. Redovno osmišljavamo i sprovodimo programe koji imaju za cilj osnaživanje studenata kroz primenjena istraživanja, obuke i programe stažiranja. Cilj nam je takođe da pružimo programe koji mladim ljudima omogućavaju da pronađu posao na tržištu rada. Na kraju, dizajniramo projekte koji imaju za cilj poboljšanje osiguranja kvaliteta u obrazovnim institucijama i planiramo da se dalje angažujemo u omogućavanju saradnje između akademskih radnika iz različitih zajednica na Kosovu i ojačamo međunarodnu saradnju obrazovnih institucija na Kosovu.
 

Ključna dostignuća:
Olakšavanje saradnje između akademika i studenata iz različitih zajednica na Kosovu i u regionu.