O organizacijiЦентар за заступање демократске културе (АЦДЦ) је непрофитна организација са седиштем на Косову, основана 2011. Током година, организација је еволуирала у аналитички центар (енг. think-tank).
Желимо да допринесемо стварању инклузивног друштва са транспарентним институцијама, уређеном владавином закона у којима нико није дискриминиран на основу старости, пола, социјалног статуса, етничке припадности и вере. Верујемо у демократију и зато подржавамо слободне изборе и редовно надгледамо изборни процес.
Желимо друштво способно да брани своје демократске институције и своје стандарде људских права од било каквог кршења. Радимо на томе да подржимо једнак приступ правди за све и на повећању ефикасности правде, посебно у смислу поштеног суђења и суђења у разумном року. Наш посебан фокус је на правди, јер је "Правда најчвршћи стуб власти." Желимо да проширимо те вредности и на локалном и на централном нивоу како на Косову, тако и у региону западног Балкана.
У нашој организацији ценимо и негујемо слободу, креативност и одговорност. Аналитички центар (енг. think-tank) су његови људи. Привући и задржати најбоље људе значи понудити им максималну количину слободе, могућности напредовања и одговорности. АЦДЦ подржава креативност свог особља и вреднује "размишљање изван оквира". Верујемо у важност преноса знања међу генерацијама и у значај образовања младе генерације стручњака у различитим секторима за подршку економском развоју.
У постизању наших циљева и вредности, удружујемо се са људима, организацијама и институцијама на локалном и централном нивоу. Открили смо да су најбоља партнерства специфични подухвати оријентисани на резултате између појединаца, представника ОЦД, али такође верујемо и у снажно партнерство са институцијама. АЦДЦ је део владиних и општинским радних група које окупљају широк спектар перспектива других организација за решавање врло специфичних проблема током ограниченог временског периода.
Своје циљеве следимо покушавајући да утичемо на доносиоце одлука да промене своје политике, засноване на применљивом правном оквира на Косову и засноване на најбољој упоредној пракси. Свесни смо колико је тешко постићи промене, посебно у постконфликтним друштвима, али снажно верујемо у значајну улогу цивилног друштва у демократизацији друштва.
АЦДЦ је непрофитно удружење са агендом: да се бори за људска права, владавину закона, демократију и отворено, толерантно и мирно друштво на Косову и у региону, креира препоруке за политике на локалну и централном нивоу власти и доприноси процесу дијалогу Београда и Приштине. Наши алати су знање и аргументи, наша улога је да кроз озбиљна истраживања развијемо конкретне предлоге политика који се могу применити. Верујемо у пуноћу чињеница, рационалне аргументе и вредност интензивне расправе. Верујемо да само идеје представљене у јасном, искреном и приступачном стилу могу уверити већину да подржи политике. Верујемо у прилагођене интервенције, идентификоване приоритете грађана и залажемо се за усклађивање радних планова и стратегија, укључујући интересе и приоритете грађана.

 

Визија АЦДЦ

Митровица, сигурна средина, у којој одговорне институције и јако цивилно друштво сарађују у развоју демократске културе и где постоји поштовање различитости и право на избор сваког грађанина.

 

Мисија АЦДЦ 

Локална организација цивилног друштва која идентификује и промовише интересе грађана и самог косовског друштва кроз пројектне активности и заступање, као и јачање цивилног друштва у односу према одговорним институцијама.