01.10.2020. » 12:18


Подршка интеграцији младих правника из мањинских заједница на КосовуВО Центар за заступање демократске културе –„АЦДЦ“ у партнерству са Швајцарском амбасадом са поносом Вам представља пројекат под називом „Подршка интеграцији младих правника из мањинских заједница на Косову“ са циљем оснаживања позиције младих правника на северном Косову и њиховој улози у независном судству.

Подршка_интеграцији_младих_правника_из_мањинских_заједница_на_Косову

Главни циљ пројекта:

Континуирана подршка утвђивању владавине права удруживањем младих правника из мањинских заједница на Косову.

Специфични циљеви:

1. Пружање подршке младим правницима на северу Косова и њиховој интеграцији у већинске правосудне институције на Косову.

2. Допринети повећању свести и квалитету информисања јавног мњења о фукционисању интегрисаног правосудног система као и положају младих правника на северном Косову.

Пројекат ће се спровести кроз следеће активности:

  • НВО “АЦДЦ” ће организовати пет (5) вебинара са групом од 12-15 младих правника, са циљем да их информише о приправништву и могућностима за запошљавање након завршетка ЦОВИД-19 пандемије. Ови вебинари ће имати за циљ представљање вештине писање правних аката као и учешће представника Косовске адвокатске коморе, представника адвокатских канцеларија са севера Косова који ће изнети своја искуства о почецима бављења адвокатском праксом.
  • Како бисмо идентификовали суштинке препреке и изазове који стоје на путу интеграцији младих правника НВО “АЦДЦ” ће осмислити упитник у сарадњи са адвокатским канцеларијама на северу Косова. Упитник ће обухватити минимум 50 испитаника из редова младих правника и адвоката са дугогодишњим искуством у пракси. Налази и резултати анкете биће адекватно обрађени у извештај са прецизним препорукама.

Реализација пројекта почиње 1. октобра 2020. године и биће завршена до 31. јануара 2021. године.