23.07.2020. » 00:37


Mala inicijativa vladavine prava na severu KosovaNVO Centar za zastupanje demokratske kulture - ACDC uz podršku Nemačkog društva za međunarodnu saradnju - GIZ sprovodi projekat pod nazivom ''Mala inicijativa vladavine prava na severu Kosova'', koji će se baviti daljom podrškom povećanju poverenja javnosti u integrisane sudske institucije na severnom Kosovu.

mala_inicijativa_vladavine_prava_na_severu_kosova

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture - ACDC uz podršku Nemačkog društva za međunarodnu saradnju - GIZ sprovodi projekat pod nazivom “Mala inicijativa vladavine prava na severu Kosova”, koji će se baviti daljom podrškom povećanju poverenja javnosti u integrisane sudske institucije na severnom Kosovu.

 

Glavni cilj projekta je:

Da pruži dalju podršku konsolidaciji vladavine prava i sprovođenju pravde na severnom Kosovu.

 

Specifični ciljevi su:

  1. Da se dodatno ohrabre mladi pravnici iz nevećinskih zajednica da se uključe u pravničku praksu na Kosovu;
  2. Da doprinese povećanju novoa znanja i svesti javnosti o funkcionisanju integrisanih pravosudnih institucija na severnom Kosovu.

Projektne aktivnosti:

Projekat će se sprovesti kroz sledeće aktivnosti:

  • NVO ACDC će organizovati dva vebinara sa grupom od 12-15 mladih pravnika, sa ciljem da ih informiše o pripravništvu i mogućnostima za zapošljavanje nakon završetka COVID-19 pandemije. Ovi vebinari će imati za cilj da učešće uzmu i predstavnici Kosovske advokatske komore, kao i advokati advokatskih kancelarija sa severa Kosova, koji će izneti svoja iskustva o počecima bavljenja advokatskom praksom.
  • Da podigne novo znanja i svesti javnosti o funkcionisanju integrisanih pravosudnih institucija i advokatskih praksi na severu Kosova. NVO ACDC će organizovati dva medijska razgovora u kojima će učešće uzeti pravni eksperti, koji će govoriti o svom radu i o pravima građana pred pravosudnim institucijama.

 

Realizacija projekta počela je 1. jula 2020. godine i biće realizovan do 10. septembra 2020. godine.