16.04.2020. » 18:06


Podrška pomirenju na Kosovu putem podizanja svesti o pitanjima nestalih osobaNVO Centar za zastupanje demokratske culture ACDC, uz podršku Centra za građansko obrazovanje CGO, sprovodi projekat koji je deo šireg projekta pod nazivom ''Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije - podrška REKOM-u'', koji će se baviti procesom pomirenja na Kosovu putem podizanja svesti o pitanju nestalih osoba.

podrska_pomirenju_na_kosovu_putem_podizanja_svesti_o_pitanjima_nestalih_osoba

NVO Centar za zastupanje demokratske culture – ACDC, uz podršku Centra za građansko obrazovanje – CGO, sprovodi projekat koji je deo šireg projekta pod nazivom “Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije  - podrška REKOM-u”, koji će se baviti procesom pomirenja na Kosovu putem podizanja svesti o pitanju nestalih osoba.

 

Glavni cilj projekta je:

Podrška pomirenju na Kosovu putem podizanja svesti o nestalim osobama.

 

Specifični ciljevi su:

  1. Da identifikuje nivo svesti građana o pitanju nestalih osoba;
  2. Da podigne nivo svesti grđana o pitanju nestalih osoba i aktivnostima REKOM-a

 

Projektne aktivnosti:

Projekat će se sprovesti kroz sledeće aktivnosti:

           

  • Istraživanje koje uključuje ispitivanje javnosti i fokus grupe
  • Javna konferencija sa Udruženjima nestalih osoba
  • Medijski razgovori po pitanju nestalih osoba.

 

Realizacija projekta počela je 1. marta 2020. godine i biće realizovan do 1. juna 2020. godine.