09.03.2021. » 13:47


“Ujedinjeni protiv #KOVID19”Opšti cilj ovog projekta je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskog položaja nevećinskih zajednica u opštini Severna Mitrovica identifikacijom socijalno ugroženog stanovništva i kreiranju paketa pomoći koja će doprineti prevazilaženju ekonomskih i zdravstvenih prepreka izazvanih pandemijom COVID-19, s obzirom da je pandemija u prethodnom periodu uticala na sva domaćinstva na različite načine.

ujedinjeni-protiv-kovid19

Opšti cilj ovog projekta je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskog položaja nevećinskih zajednica u opštini Severna Mitrovica identifikacijom socijalno ugroženog stanovništva i kreiranju paketa pomoći koja će doprineti prevazilaženju ekonomskih i zdravstvenih prepreka izazvanih pandemijom COVID-19, s obzirom da je pandemija u prethodnom periodu uticala na sva domaćinstva na različite načine.

Posebni ciljevi

  • Projekat će ublažiti posledice pandemije COVID-19, pre svega prema ostljivim grupama manjinskih zajednica u Severnoj Mitrovici, da lakše podnesu posledice izazvane pandemijom kao i omogućavanje ekonomskog osnaživanja na duži period nakon završetka pandemije. 

 

  • Pomoć u ostvarivanju institucionalne saradnje između organizacija civilnog društva i institucija loklane samouprave kroz razmenu podataka i cilju tačne identifikacije socijalno ugroženog stanovništva.

 

  • Ublažavanje ekonomskog udarca na lokalne samouprave kroz saradnju OCD  i Kancelarije za pitanje zajednica kroz sprovođenje paketa pomoći socijalno ugroženim grupama na teriotriji Severne Mitrovice.

 

Očekivani rezultati

R1: Identifikovane su socijalno ugrožene porodice iz redova nevećinskih zajednica i ostvarena je institucionalna saradnja između OCD i institucija na lokanom nivou..

R2: Pripremljen je paket pomoći vulnerabilnim gruama iz zajednica K-Srba, K-Albanaca, Bošnjaka, RAE, Turaka i Goranaca na teritoriji opštine Severna Mitrovica kroz uključivanje društveno odgovornih pojedinaca u sprovođenju aktivnosti.

R3: Ublažen je ekonomski udarac na socijalno ugrožene porodice kroz sprovedene pakete medicinske, hemijske I prehrambene pomoći socijalno ugoženim poroducama sa teritorije Severna Mitrovica.

 

Trajanje projekta : 01.01.2021.-30.06.2021.