26.11.2022. » 20:37


POZIV ZA PRIJAVU ZA OBUKU - ONLINE OBRAZAC - ZavršenoAko ste mlada osoba od 15 do 24 godine i dolazite iz opština Glogovac, Elez Han, Orahovac, Srbica, Vučitrn, Junik, Kačanik, Uroševac, Ranilug ili Zvečan, sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da aplicirate za obuku o organizacionim i komunikacijskim veštinama (soft skills) kao i veštini u upravljanju projektom.

poziv-za-prijavu-za-obuku-online-obrazac

Ako ste mlada osoba od 15 do 24 godine i dolazite iz opština Glogovac, Elez Han, Orahovac, Srbica, Vučitrn, Junik, Kačanik, Uroševac, Ranilug ili Zvečan, sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da aplicirate za obuku o organizacionim i komunikacijskim veštinama (soft skills) kao i veštini u upravljanju projektom.

Obuka će uključivati module o veštinama liderstva, kreativnosti, rešavanje problema, komunikacije, timskog rada i ostalim veštinama koje spadaju u ovu grupu, takodje povrh toga, obuka će uključiti sve aspekte pripreme podprojekta i implementacija projekta.

Aplicirajte preko linka: https://forms.office.com/r/e5SaYFqkFA

Krajnji rok za apliciranje: 15. februar 2022. godine.