osnivanje-lokalnih-saveta-za-mlade-u-severnim-opstinama
Projekat:
Osnivanje lokalnih saveta za mlade u severnim opštinama
Početak:
01.02.2017.
Kraj:
31.08.2017.
“pracenje_pravosudne_reforme_na_severu_kosova”
Projekat:
Praćenje pravosudne reforme na severu Kosova
Početak:
01.10.2016.
Kraj:
30.09.2017.
ljudi-i-pravda
Projekat:
Ljudi i pravda
Početak:
01.06.2016.
Kraj:
31.01.2017.
jacanje_pravosudnog_sistema_na_kosovu
Projekat:
Jačanje pravosudnog sistema na Kosovu
Početak:
01.05.2016.
Kraj:
31.12.2016.
podizanje_kapaciteta_organizacija_dobitnika_grantova_od_usaidakt_programa
Projekat:
Podizanje kapaciteta organizacija dobitnika grantova od USAID/AKT programa
Početak:
01.11.2015.
Kraj:
31.05.2016.
“monitoring_implementacije_pravosudnih_reformi_na_severu_kosova”
Projekat:
Monitoring implementacije pravosudnih reformi na severu Kosova
Početak:
01.10.2015.
Kraj:
31.10.2016.
monitorimi-i-policise-se-kosoves-ne-veri-te-mitrovices-cbm-2
Projekat:
Nadgledanje kosovske policije u severnoj Mitrovici - CBM
Početak:
01.09.2015.
Kraj:
31.12.2015.