...

Dušan Radaković

Drejtori Ekzekutiv

dusan.radakovic@acdc-kosovo.org

Dushan Radakoviq lindi në 1984 në Mitrovicë. Pas përfundimit të konfliktit në Kosovë, si aktivist i ri i shoqërisë civile, mori pjesë në shumë aktivitete multietnike të zbatuara nga organizata të ndryshme ndërkombëtare. Ai ka përfunduar arsimin fillor dhe të mesëm në Mitrovicë dhe ka një diplomë MA në Drejtësi. Ai gjithashtu përfundoi një numër kursesh në Kosovë dhe jashtë saj, përfshirë Programin e Lidershipit në SHBA. Përvoja e tij e punës përfshinë edhe në fushën e gazetarisë në Radio Televizionin e Kosovës (RTK), Zyrtar i Projektit në Partners Kosova (2005-2008) dhe menaxher e Programit në "Instituti Demokratik Kombëtar - NDI Kosovë" (2008-2015).
Në fund të vitit 2011, ai themeloi organizatën joqeveritare "Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike" dhe në 10 vitet vijuese implementoi gati 100 projekte të financuara nga donatorë të shumtë, ambasada dhe organizata ndërkombëtare në Kosovë dhe rajon.
Ai ishte më meritori për udhëheqjen dhe menaxhimin e suksesshëm të organizatës në përputhje me udhëzimet strategjike të vendosura nga Bordi i Drejtorëve. Gjithashtu zhvilloi planin operativ inovativ që përfshin qëllimet dhe detyrat që punojnë në drejtimin strategjik të organizatës, mbikëqyr planifikimin, zbatimin dhe vlerësimin e programeve të organizatës. Si dhe merr pjesë në planifikimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore, planifikimin financiar dhe menaxhimin e rreziqeve. 
Z. Radakoviq ishte pjesë e grupit të parë të ndërmjetësuesve aktivë të licencuar nga komuniteti serb në Kosovë dhe ai ishte anëtar i Këshillit Këshillëdhënës për Komunitetet në Kosovë për katër vjet, si dhe anëtar aktiv i Grupit Punues Ndërministror për Ballafaqimi me të kaluarën dhe anëtar aktiv i Zyrës së Komisionerit të Gjuhëve në Kosovë. 
Fushat kryesore të angazhimit të z. Radakoviq kanë qenë sundimi i ligjit, anti-korrupsioni, transparenca, të drejtat e njeriut dhe monitorimi i procesit zgjedhor.

Z. Radakoviq flet rrjedhshëm anglisht dhe gjuhë shqipe. Ai është i martuar dhe baba i një fëmije.

...

Brankica Timotijević

Menaxher Financiar

brankica.timotijevic@acdc-kosovo.org

Brankica Timotijević është e diplomuar në Shitje Ndërkombëtare dhe Marketing në IBCM. Fusha e saj e interesit ishte kryesisht administrata dhe financa, kështu që ajo fitoi përvojë gjatë disa praktikave në OJQ lokale, të tilla si “Sinergija” dhe “AKTIV” në Mitrovica, dhe Universiteti ISCAP në Portugali. Ajo kaloi tre muaj në një shkollë kontabiliteti në Porto, duke punuar në Zyrën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Për më tepër, në vitin 2019, ajo kaloi një semestër në Danimarkë, si një student shkëmbimi në Kolegjin Universitar UCL.

Përveç kësaj, ajo mori pjesë në disa punëtori për të rinjtë, kryesisht të organizuara nga Instituti Demokratik Kombëtar i Kosovës (NDI), të cilat i mundësuan asaj të fitonte përvojë shtesë që i praktikoi kur kaloi një semestër në Danimarkë dhe Portugali dhe takoi kultura dhe njerëz të ndryshëm.

Tani ajo punon si menager financiare në ACDC dhe i pëlqen të mësojë gjëra të reja dhe të marrë aftësi të reja që do ta ndihmojnë atë të përmirësojë veten dhe punën e saj.

Fushat e saj kryesore të interesit janë: financa, administratë, kontabiliteti, menaxhimi i kohës, analiza e pasqyrave financiare.

...

Biljana Raković

Asistente Financiare dhe Administrative

biljana.rakovic@acdc-kosovo.org

Biljana Rakovic është nga Mitrovica. Ajo u diplomua në Fakultetin Ekonomik pasi më parë kishte mbaruar shkollën e mesme ekonomike. Biljana është një punëtore ekipore e shkëlqyeshme dhe udhëheqëse e mirë , gjë që i mundësoi asaj të përparojë shpejt sepse mëson lehtësisht aftësi të reja, dhe kjo gjithashtu kontriboi me pjesëmarrja në shumë trajnime dhe punëtori në fusha të ndryshme të organizuara nga OJQ lokale. Ajo ka punuar në OJQ të ndryshme, fillimisht si hulumtuese, ndërsa më vonë ka fituar përvojë dhe ka punuar si koordinatore dhe asistente financiare. 
Ajo aktualisht punon në OJQ ACDC si asistente financiare dhe administrative dhe është përgjegjëse për administrimin dhe menaxhimin financiar të projekteve. Biljana është shumë e shkathtë në afatet e përcaktuara dhe menaxhimin e kohës, kështu që përfundon me kohë obligimet e saj.

...

Slobodan Stošić

Menaxher programi

slobodan.stosic@acdc-kosovo.org

Slobodan Stoshiq u diplomua në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze të Universitetit lokal në Mitrovicën Veriore.


Një aktivist i vjetër i shoqërisë civile, Slobodani mori pjesë në dhjetëra aktivitete që synojnë promovimin e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe menaxhimit të konflikteve në Kosovë.

Si një hulumtues dhe analist i të dhënave, përvoja e tij profesionale fokusohet në zhvillimin e analizave të bazuara në sondazhe, organizimin e diskutimeve në grup, si dhe analizën e të dhënave.

Ndërsa, menaxhon në mënyrë gjithëpërfshirëse proceset e kompanisë në sektorin privat lokal, ai gjithashtu është përfshirë në prokurimin e mallrave, marketingun e mediave sociale dhe zbatimin e praktikave më të mira të tregut.


Së bashku me një përvojë të pasur vullnetare në OJQ-të lokale, Slobodani përfundoi praktikën në Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara, zyra në Zveçan.

Me nivele të ndryshme të përfshirjes dhe ekspertizës, ai ka organizuar dhe ka marrë pjesë në aktivitete nën ombrellën e: Qendrës së Dialogut Nansen, Shoqatës së Biznesit të Grave, Klubit Edukativ të Rinisë Sinergjia, dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE).


I emëruar nga Parlamenti i Studentëve të Universitetit lokal, Slobodani ishte anëtar i delegacionit të zgjedhur të studentëve të universitetit që merrnin pjesë në Festivalin e 19-të Botëror të Rinisë dhe Studentëve, në Soçi, Rusi.


Fushat e tij të shumta të interesit përfshijnë mësimin dhe mësimin e gjuhës, letërsinë, shahun, sundimin e ligjit, filozofinë dhe teknologjinë e informacionit. Ai tani punon si Menaxher i Programit në Qendrën Avokuese për Kulturë Demokratike, ku do të vazhdojë punën e tij si aktivist i shoqërisë civile. 

...

Snežana Vukićević

Asistent Programi

snezana.vukicevic@acdc-kosovo.org

Snezhana Vukiçeviq është e diplomuar në MA në Gjuhë dhe Letërsi Angleze në Universitetin i Prishtinës, me seli të përkohëshme në Mitrovicën Veriore.

Ka punuar për disa organizata joqeveritare në Kosovën e Veriut ku ka fituar përvojë pune përkatëse. Përveç kësaj, ka marrë pjesë në programe dhe kurse të ndryshme që kishin për qëllim të mbështesin zhvillimin profesional të anëtarëve të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Ajo është veçanërishtee interesuar të veçantë në fushat dhe çështjet që lidhen me të drejtat e njeriut dhe pajtimin.

Snezhana gjithashtu ka përvojë në mësimin e gjuhës.

Aktualisht punon në OJQ ACDC si asistente programi. Ka aftësi të mira organizative, është shumë e motivuar dhe e gatshme të mësojë në mënyrë që të rrisë aftësitë e saj dhe të ngritet profesionalisht.

...

Aleksandar Rapajić

Drejtori i programit

aleksandar.rapajic@acdc-kosovo.org

Kemi kënaqësinë t'ju informojmë se pas disa vitesh, Aleksandar Rapajiq është rikthyer në ekipin tonë, tani në pozitën e Drejtorit të Programit.
Aleksandri është një jurist i diplomuar, i cili ka qenë anëtar aktiv i shoqërisë civile për mbi 20 vjet. Aleksandri ka përvojë shumëvjeçare në fushën e pajtimit dhe drejtësisë tranzicionale, ku deri vonë ka qenë kryetar i Këshillit Konsultativ për Komunitete, aktivisht i angazhuar në të drejtat e komuniteteve joshumicë në Kosovë dhe ka përvojë në shumë fusha të tjera.
Përvoja e tij do të jetë determinuese për avancimin e OJQ ACDC në të ardhmen.