04.11.2021. » 09:43 | ACDC


Forum za dijalog između Institucije Ombudsmana i organizacija civilnog društvaU Prištini je juče održan prvi sastanak Foruma za dijalog između Institucije Ombudsmana Kosova i Organizacija civilnog društva.

forum-za-dijalog-izmedu-institucije-ombudsmana-i-organizacija-civilnog-drustva
FOTO: ACDC

U Prištini je juče održan prvi sastanak Foruma za dijalog između Institucije Ombudsmana Kosova i Organizacija civilnog društva. Cilj Foruma je ostvarivanje bliske saradnje na polju identifikovanju izazova i kršenju ljudskih prava na Kosovu, kao i razvijanje zajedničkih aktivnosti u cilju promocije i zaštite ljudskih prava na Kosovu. Ombudsman Naim Qelaj istakao je važnost saradnje Institucije Ombudsmana i OCD i zaključio da je potrebno veće učešće kao i bliža saradnja kako bi ceo sistem funkcionisao bolje. Naglasio je da je zadnjih 20 godina pristup institucija bio fragmentiran i da se ne bi trebali baviti istim problemom 10 puta, već samo jednom, treba ga rešiti i nastaviti dalje.

ACDC je predstavljao Dušan Radaković, koji je bio jedan od panelista ovog Foruma i predstavio je ulogu civilnog društva u odbrani i poštovanju ljudskih prava.