08.07.2022. » 13:50 | ACDC


Javna kampanja o kulturološkoj različitosti - Dragana MilićDragana Milić, muzičarka, deli poruku o kulturološkoj različitosti u okviru kampanje koja ima za cilj da podigne svest javnosti i promoviše razumevanje i poštovanje različitih kultura i kulturnih izraza.

javna-kampanja-o-kulturoloskoj-razlicitosti-dragana-milic
FOTO: ACDC

Dragana Milić, muzičarka, deli poruku o kulturološkoj različitosti u okviru kampanje koja ima za cilj da podigne svest javnosti i promoviše razumevanje i poštovanje različitih kultura i kulturnih izraza.

Kampanja je podržana od strane EU projekta Regionalna mreža za kulturnu raznolikost - READ.