15.10.2021. » 09:32 | ACDC


Kampanja promocije ljudskih prava #humanrightschampion - Miroslav MarkovićStudent Pravnog fakulteta, Miroslav Marković, jedan je od #humanrightschampions. Kampanja promocije ljudskih prava #humanrightschampion ima za cilj da promovise univerzalne vrednosti ljudskih prava, i realizuje se u sklopu projekta Edukativni program ljudskih prava “Ljudska prava na horizontu”, finansiran od strane Community Development Fund (CDF), SIDA, a sprovodi ga Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC).

kampanja-promocije-ljudskih-prava-humanrightschampion-miroslav-markovic
FOTO: ACDC

Student Pravnog fakulteta, Miroslav Marković, jedan je od #humanrightschampions. Kampanja promocije ljudskih prava #humanrightschampion ima za cilj da promovise univerzalne vrednosti ljudskih prava, i realizuje se u sklopu projekta Edukativni program ljudskih prava “Ljudska prava na horizontu”, finansiran od strane Community Development Fund (CDF), SIDA, a sprovodi ga Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC). 

Opšti cilj ovog projekta je da osnaži mlade ljude i da promoviše aktivno učešće svih članova školske zajednice (nastavnici, učenici), da bi integrisali vrednosti ljudskih prava i principe u svim oblastima školskog života i obezbedili pregled najvažnijih tema koje se odnose na ljudska prava i opis nadležnosti glavnih organa, zajedno sa svim pogodnim relevantnim instrumentima kojima se sprovodi ljudsko pravo.