07.10.2021. » 16:22 | ACDC


M4Y Општине за младе - Оснаживање омладине кроз грађанско ангажовањеKључни циљеви пројекта

3000 младих, од којих је половина женског пола, стеклo комуникацијске и међуљудске вештине као и вештине у управљању пројектима.

500 младих укључено у волонтерске активности.

10 општина издвојило одговарајућа средства за иницијативе предвођене младима

У одабраним општинама завршено најмање 200 иницијатива које воде млади из заједнице.

m4y-opstine-za-mlade-osnazivane-omladine-kroz-gradansko-angazovane
FOTO: ACDC

Kључни циљеви пројекта

3000 младих, од којих је половина женског пола, стеклo комуникацијске и међуљудске вештине као и вештине у управљању пројектима.

500 младих укључено у волонтерске активности.

10 општина издвојило одговарајућа средства за иницијативе предвођене младима

У одабраним општинама завршено најмање 200 иницијатива које воде млади из заједнице.

Опис пројекта

M4Y пројекат је грант у износу од 2,79 милиона америчких долара добијен од Јапанског фонда за социјални развој (JSDF) а пројектом руководи Светска банка.

Фокусиран је на повећање друштвено-економских могућности за маргинализовану омладину, старости од 15 до 24 године, у 10 општина на Косову.

Пројекат је осмишљен да одговори на све веће обесправљивање младих које је било важан покретач миграција, политичког незадовољства и радикализације.

Kључни елементи

Пројекат М4Y ће омогућити одабраним општинама да одговоре на друштвено-економске потребе младих кроз циљане иницијативе и услуге, уз јачање сарадње између младих и локалних самоуправа.

Млади који учествују ће бити обучени да препознају, осмисле и примене решења на проблеме који одражавају локалне приоритете младих.

Млади ће стећи радно искуство кроз волонтирање и рад у општинама.

Циљеви

Побољшати друштвено-економску инклузију најмање 3.000 маргинализованих младих у угроженим заједницама на Косову, кроз грађанско ангажовање младих и активностима на изградњи вештина.

Пружити услуге засноване на потребама младих на локалном нивоу.

Пружити прилику младима да развију и покажу међуљудске и комуникационе вештине као и вештине запошљивости.

Агенција за спровођење: Министарство локалне самоуправе и администрације, Владе Републике Косова.

Партнер у спровођењу: Фонд за развој заједница (CDF).

 

Документ: