04.12.2021. » 16:06 | ACDC


Mobilna pravna klinika – besplatna pravna pomoć za žrtve nasilja u porodiciU okviru projekta „Uspostavljanje efikasne saradnje između OCD-a sa predsednicima sudova i glavnim tužiocima i promocija usluga pravne pomoći“, ACDC je 2.decembra 2021. organizovao aktivnost pod nazivom „Mobilna pravna klinika“ i postavio štand u Severnoj Mitrovici na kojem su građani imali priliku da se informišu o korišćenju besplatne pravne pomoći za žrtve nasilja u porodici kao i rodno zasnovanog nasilja. Osim informativnog dela ovaj štand je imao i savetodavnu ulogu jer je građanima ukazao na mehanizme prevencije nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja i načine na koje mogu reagovati.

mobilna-pravna-klinika-besplatna-pravna-pomoc-za-zrtve-nasilja-u-porodici
FOTO: ACDC

U okviru projekta „Uspostavljanje efikasne saradnje između OCD-a sa predsednicima sudova i glavnim tužiocima i promocija usluga pravne pomoći“, ACDC je 2.decembra 2021. organizovao aktivnost pod nazivom „Mobilna pravna klinika“ i postavio štand u Severnoj Mitrovici na kojem su građani imali priliku da se informišu o korišćenju besplatne pravne pomoći za žrtve nasilja u porodici kao i rodno zasnovanog nasilja. Osim informativnog dela ovaj štand je imao i savetodavnu ulogu jer je građanima ukazao na mehanizme prevencije nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja i načine na koje mogu reagovati.

Na štandu su prisustvovali predstavnici tužilaštva, socijalnih službi odeljenja za nasilje u porodici, zaštitnik građana pri tužilaštvu, kao i predstavnici pravne pomoći. Građanima su deljeni flajeri sa informacijama o korišćenju besplatne pravne pomoći.

Ova jednodnevna aktivnost će biti nastavljena i u ostalim opštinama na Kosovu sa ciljem podizanja svesti građana o značaju prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja kako bi se zaštitile žene kao najugroženija grupa.

Projekat sprovodi Centar za pravnu pomoć i regionalni razvoj (CLARD) u saradnji sa Kosovskim institutom pravde i NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC).