24.04.2021. » 21:52 | ACDC


ПОЧЕТАК ШКОЛЕ ЉУДСКИХ ПРАВА23.04.2021. у Северној Митровици званично започео програм “Школа људских права” првим уводним предавањем гђе Љиљане Стевановић, судије Основног суда у Митровици која је учеснике упознала са општим концептом људских права, основним елементарним правима, такође говорила је и о Европској конвенцији о људским правима и другим доступним међународним инструментима.

pocetak-skole-ludskih-prava
FOTO: ACDC

23.04.2021. у Северној Митровици званично започео програм “Школа људских права” првим уводним предавањем гђе Љиљане Стевановић, судије Основног суда у Митровици која је учеснике упознала са општим концептом људских права, основним елементарним правима, такође говорила је и о Европској конвенцији о људским правима и другим доступним међународним инструментима.

Школа људских права је програм састављен из 14 модула, за укупно 20 полазника, који је развијен у циљу оснаживања младих студената, наставника али и представника медија и цивилног друштва о људским правима али и вештинама заговарања, јавног наступа и вођења дебата.

Наредно предавање Школе људских права ће водити г. Милош Хрњаз, доцент на међународноправној области на Факултету политичких наука – Универзитет у Београду. Предаје неколико курсева из области међународног права на

основним и постдипломским студијама (међународно јавно право, међународно хуманитарно право, дипломатско и конзуларно право).

Усавршавао се на Лајден Универзитету у Холандији и Америчком универзитету у Вашингтону.

Обављао је и функцију личног асистента Главног правног саветника у Министарству спољних послова.

Школа људских права се одржава у оквиру пројекта “Едукативни програм људских права – Људска права на хоризонту'', који је финансиран од стране Community Development Fund (CDF) кроз програм HumanRightivism.

#staytuned #CDF #humanrightivism #humanrights