13.03.2023. » 13:19 | ACDC


Poziv za prijavu - program stažiranja za mlade pravnikeCentar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) poziva sve mlade pravnike da se prijave na program stažiranja u advokatskim kancelarijama, nevladinim organizacijama i drugim institucijama.

poziv-za-prijavu-program-staziranja-za-mlade-pravnike
FOTO: ACDC

Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) poziva sve mlade pravnike da se prijave na program stažiranja u advokatskim kancelarijama, nevladinim organizacijama i drugim institucijama.

Cilj programa je da se omogući veće učešće mladih pravnika kako bi stekli nova znanja i veštine. Program predviđa izbor do deset (10) kandidata koji će stažirati tri (3) meseca. Mladim pravnicima biće omogućeno da se bliže upoznaju sa radom advokatskih kancelarija, nevladinih organizacija i drugih institucija u cilju podsticanja mogućnosti zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi.

Trajanje: 3 meseca (1. april 2023. – 30. jun 2023.)

Lokacija: Advokatske kancelarije, nevladine organizacije i druge institucije u Severnoj Mitrovici.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  • Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti pravne nauke (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) ili da su studenti završne godine studija oblasti pravne nauke (ili srodnih studija);
  • Da imaju aktivno znanje srpskog ili albanskog jezika;
  • Da su državljani Kosova;
  • Da su visoko motivisani, komunikativni, kreativni i profesionalni u odnosu prema radu.

Prijava:

Zainteresovani kandidati treba da popune prijavni formular koji se nalazi na linku ispod.

PRIJAVNI FORMULAR

Uz prijavni formular potrebno je priložiti:

  • CV u EuroPass formatu;
  • Fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju iz oblasti pravne nauke (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije (za kandidate koju su stekli diplomu, odnosno završili fakultet);
  • Fotokopiju potvrde ili uverenja o upisanoj završnoj godini studija iz oblasti pravne nauke, odnosno upisanoj 4 godini osnovnih studija iz oblasti pravne nauke (za kandidate koju su još uvek studenti);
  • Lična karta (skenirana u elektronskoj verziji, odštampana ukoliko predajete u kancelariji);

Navedenu dokumentaciju poslati na email: konkurs@acdc-kosovo.org, sa nazivom mejla: “Prijava za stažiranje 2023. i ime aplikanta” ili predati u kancelariji Centra za zastupanje demokratske kulture (ACDC), ulica Čika Jovina 3, TC North City, 1.sprat (svakog radnog dana od 10-14 casova) u zapečaćenoj koverti sa naznakom - „Program stažiranja za mlade pravnike” najkasnije do 20. marta 2023. godine u 23:59 casova

Nepotpune, neodgovarajuće i neblagovremeno poslate prijave i dokumentacija uz prijave neće biti razmatrane. Izbor kandidata koji ispune formalne uslove vršiće se na osnovu dostavljenih prijava i razgovora sa kandidatima. Vreme i mesto održavanja razgovora biće saopšteno samo onim kandidatima koji uđu u uži izbor. Izabrani kandidati će potpisati ugovore sa Centrom za zastupanje demokratske kulture (ACDC) u kojima će biti definisana njihova prava i obaveze. Svi izabrani stažisti će dobijati mesečnu nadoknadu. Posebno se ohrabruju kandidati ženskog pola i pripadnici marginalizovanih grupa da se prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren od 13. marta i završava se 20. marta 2023. u 23:59 časova.

Sve dodatne informacije u vezi sa programom stažiranja možete dobiti putem elektronske pošte: office@acdc-kosovo.org.

Projekat je finansiran od strane INL Kosovo.

POZIV ZA STAŽIRANJE