14.07.2022. » 16:08 | ACDC


Predstavljanje istraživanja - Položaj žena na severu KosovaNVO ACDC je 14. jula organizovala javnu diskusiju u okviru projekta „Žene za žene – ujedinjene i osnažene“. Istraživanje koje je imalo za cilj da ispita percepciju žena sa severa Kosova o njihovom položaju u društvu i inkluziji u javnom životu je predstavljeno na ovoj diskusiji.

predstavljanje-istrazivanja-polozaj-zena-na-severu-kosova
FOTO: ACDC

NVO ACDC je 14. jula organizovala javnu diskusiju u okviru projekta „Žene za žene – ujedinjene i osnažene“. Istraživanje koje je imalo za cilj da ispita percepciju žena sa severa Kosova o njihovom položaju u društvu i inkluziji u javnom životu je predstavljeno na ovoj diskusiji.

Glavni cilj ovog istraživanja jeste da analizira položaj žena na severu Kosovu, kao i da, detaljno, predstavi koliko smo, kao društvo, postigli uspeha u prevazilaženju rodnih stereotipa i barijera.

  

Pored rezultata istraživanja, razmatrane su i preporuke koje bi mogle uticati na poboljšanje položaja žena, kao i načini za prevazilaženje rodnih stereotipa i barijera. Panelisti su bili Blagica Radovanović, NVO Santa Marija, Biljana Milošević Jaredić, doktor kliničke psihologije i šef Katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta i Ines Aljović Mihajlović, projektna službenica u NVO ACDC.

Projekat Žene za žene – ujedinjene i osnažene, koji sprovodi Centar za zastupanje demokratske kulture, podržali su Reaktor – Istraživanje na delu i njihovi partneri kroz akciju „Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“. Ovu akciju finansira Evropska Unija a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost NVO ACDC i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.