09.11.2022. » 22:16 | ACDC


Predstavljanje projekta - "Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom"NVO ACDC i NVO AKTIV sa zadovoljstvom najavljuju nastavak zajedničkog projekta "Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom" koji finansira INL.

predstavljanje-projekta-poboljsanje-transparentnosti-i-vladavine-zakona-u-opstinama-sa-vecinski-srpskim-stanovnistvom
FOTO: ACDC

Tokom kratkog događaja koji je danas održan u Centru gradjanske energije u Severnoj Mitrovici, NVO ACDC i NVO Aktiv predstavili su projektne aktivnosti koje su sprovedene i realizovane u protekloj godini, kao i korake planirane za naredni period implementacije 2022-2023.

AKTIV i ACDC će nastaviti blisku saradnju sa svojim partnerima iz civilnog društva, pravosudnim organima i Kosovskom agencijom za borbu protiv korupcije u nadogradnji važnog zamaha koji je postignut tokom prve faze implementacije projekta. To će uključiti pokretanje novih inicijativa, kao i proširenje i produbljivanje njihove saradnje i koordinacije sa učesnicima u projektu i korisnicima.

Projekat je podeljen na dve komponente:

1) Anti korupcija i učešće građana u procesima donošenja odluka u opštinama sa većinski srpskim stvanovništvom i

2) podrška u sprovođenju pravde u područjima sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu.