15.01.2022. » 10:36 | AKK


Sastanak direktora APK sa predstavniicima NVODirektor Agencije za borbu protiv Korupcije, Yll Buleshkaj sastao se sa predstavnicima nevladinih organizacija.

sastanak-direktora-apk-sa-predstavniicima-nvo
FOTO: AKK

U okviru realizacije mandata Agencije za unapređenje transparentnosti i saradnje sa svim spoljnim akterima, direktor Agencije za borbu protiv korupcije g. Yll Buleškaj sastao se sa predstavnicima nevladinih organizacija na Kosovu, čija je oblast delovanja protiv korupcije, zaštita uzbunjivača i sukob interesa koji imaju posebnu ulogu.

Tokom ovog sastanka sa predstavnicima NVO, direktor Yll Buleshkaj se zahvalio predstavnicima civilnog društva na njihovoj ulozi u sprečavanju i borbi protiv korupcije u vezi sa procesom prijave imovine, sprečavanja sukoba interesa i Zakona o uzbunjivačima i rekao da će NVO biti važan partner Agencije u sprečavanju i borbi protiv korupcije na Kosovu.